Lied 509

Vers 1

1. Op berge en in dale
en oral is my God;
waar ons ook telkemale
mag swerwe, daar is God!
Waar ons gedagtes swewe
of styg, ook daar is God;
omlaag en hoog verhewe
ja, oral is my God!

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

CC Sturm 1740-1786; Op bergen en in dalen – Ahasverus van den Berg en Johann Cramer 1806; GBA Gerdener 1931; AGB 1944; gewysig Gerjo van der Merwe 1978; gewysig 2001
Cornelis de Pauw 1806. Diskant: Albert Troskie 2001
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Die Nederlandse teks “Op bergen en in dalen” is geskryf deur Ahasverus van den Berg (#198) vir die Evangelische Gezangen (1806). Die teks is waarskynlik gebaseer op ’n Duitse gedig van Christoph Christian Sturm (1740-1786). In sommige bronne word Johann Cramer (#499) ook as outeur vermeld. Die teks van Van den Berg is feitlik letterlik vertaal deur GBA Gerdener (#157) in Die Nuwe Halleluja (1931), maar die vertaling is hersien vir die AGB 1944. Vir die 1978-bundel is die teks weer hersien deur Gerjo van der Merwe (#151) en Attie van der Colf (#164) het ’n nuwe strofe bygevoeg. Dit is weereens gewysig in die Liedboek (2001). 

Dit is interessant om te weet dat die digter, CJ Langenhoven, ook die teks van Van den Berg in Afrikaans vertaal het in sy bundel Gesange in Afrikaans (1922). Hierdie teks, soos al die ander in die bundel, is tot Langenhoven se groot teleurstelling nie deur die kerk aanvaar vir gebruik in amptelike sangbundels nie. 

Christoph Christian Sturm (*25 Januarie 1740, Augsburg; †26 Augustus 1786, Hamburg) studeer aan die universiteite van Jena en Halle waar hy in 1761 afstudeer met ’n MA-graad. Hy word in 1762 aangestel by die Paedagogium in Halle. In 1765 word hy onderhoof van die skool in Sorau (Brandenburg) en vanaf 1767 word hy een van vier pastore van die Marktkirche in Halle. Hy verlaat Halle in 1769 toe hy aangestel word as tweede pastor van die Heiliger Geistkirche in Magdeburg. Hier skryf hy die meeste van sy toewydingswerke. In 1778 word hy die hoofpastor van die Petruskerk in Hamburg. In 1782 word sy leer oor die verlossing van die heidene sterk gekritiseer – ’n wending wat negatief op sy lewe en gesondheid ingewerk het. Hy is veral bekend vir sy toewydingsliteratuur waarvan Unterhaltungen mit Gott in der Morgenstunde (Halle, 1769) en Betrachtungen über die Werke Gottes (Halle, 1772-1776) die bekendste is. Hy was ook een van die produktiewe kerkliedskrywers van die Rasionalisme en skryf meer as 400 liedtekste. Die Sammlung geistlicher Gesänge über die Werke Gottes in der Natur (Halle, 1775) is tekenend van die groot klem wat hy gelê het op die skeppende almag van God. Ander publikasies sluit in Vollständiges Gesangbuch für Kinder (Halle, 1777) en Lieder und Kirchengesängen (Hamburg, 1780). 

Melodie 
Cornelis de Pauw se melodie vir die teks van Van den Berg, “Op bergen en in dalen”, was een van die sogenaamde 16 nuwe melodieë wat in die Evangelische Gezangen (1806) opgeneem is. 
Cornelis de Pauw (1739-1803) was werksaam in Leiden. Geen verdere inligting kon oor hom verkry word nie. 

Bronne 
Cillié: 117-118; CGLB: 617; Hymnary.org; www.liederenbank.nl