Lied 505

Sections

Lirieke

1. Jesus, U gaan voor -
ons volg in u spoor.
U ken alle lewenspaaie,
al die hoogtes, dieptes, draaie.
Kom en vat ons hand
na die Vaderland.

2. Jesus, U gaan voor -
ons volg in u spoor.
Laat ons selfs in donker dae
altyd volhou sonder klae.
Ons wil soms bly staan,
as U voorwaarts gaan.

3. Jesus, U gaan voor -
ons volg in u spoor.
Ons word vry van sondebande,
van verslawing, skuld en skande.
U is in beheer,
ons Verlosser, Heer.

4. Jesus, U gaan voor -
ons volg in u spoor,
ook waar niemand dit wil waag nie,
waar niks anders ooit sal slaag nie.
U wat alles sien,
leer ons sinvol dien.

Geskiedenis

Teks 
Die liedteks, “Jesu geh voran”, is geskryf deur Graaf Nikolaus von Zinzendorf en kom vir die eerste maal voor in die Sammlung Geistlicher und lieblicher Lieder, Eine grosse Anzahl der Kernvollesten alten und erwecklichsten Neuen Gesänge enthaltend (Leipzig, 1725). Die verwerkte teks kom daarna voor in die Gesangbuch zum Gebrauch der evangelischen Brüdergemeinen (Barby, 1778), wat deur Christian Gregor (#161) versorg is. Die eerste Nederlandse vertaling is opgeneem in Geestelijke Gezangen ten gebruike van de Gemeenten der Evangelische Broederkerk in het Kaapland (Genadendal, 1880). J Baumbach (#153) het ’n Afrikaanse vertaling gepubliseer in die sendinggesangboek Cantate (1934). Izak de Villiers (#153) het die teks hersien vir die 1978-bundel en dit ingekort tot drie strofes. Hierdie weergawe is weer gewysig in die Liedboek (2001) waar ’n vierde strofe weer bygevoeg is. 

Nikolaus Ludwig, graaf Van Zinzendorf (*26 Mei 1700, Dresden; †9 Mei 1760, Herrnhut) was in sy vormingsjare (1710-1716) ’n leerling aan die “Pädagogium” van August Hermann Francke (1663-1727) in Halle. Daarna studeer hy regte in Wittenberg en was bestem vir regeringsdiens. Hy onderneem reise na Frankryk en Nederland, maar keer in 1721 terug na sy geboortestad. Bepalend vir sy lewe is die vestiging van ’n kolonie Morawiese broeders op een van sy landgoedere (1722). Hieruit volg in 1727 ’n gemenebes van “Erneuerten Bruderunität” in Herrnhut (Oberlausitz) wat as ’n “ecclesiola in ecclesia” aan die naburige gemeente Berthelsdorf gekoppel word. 

Zinzendorf was as digter besonder vrugbaar en daar bestaan meer as 2 000 liedere van hom. Heelwat daarvan het spontaan ontstaan in die gemeente in Herrnhut. Christian Gregor (#161) het heelwat liedere van Van Zinzendorf verwerk en bruikbaar gemaak. In die huidige Duitse gesangboek van die Broedergemeente kom nog 176 van sy liedere voor en in die Nederlandse een 67. Slegs enkele liedere het buite die kring van die Broedergemeentes bekend geword. Die gebedslied oor die navolging van Christus (Lied 505) is wel die bekendste. 

Melodie 
JESU, GEH VORAN is oorspronklik geskryf deur Adam Drese vir een van sy eie gedigte, “Seelenbräutigam” – vandaar dat die melodie ook as SEELENBRÄUTIGAM bekend staan. Die melodie verskyn vir die eerste maal in die Geistreiches Gesangbuch (Halle, 1697) en weer in die Geistreiches Gesangbuch (Darmstadt, 1698). Gregor het Drese se melodie by Zinzendorf se teks gevoeg in die Gesangbuch van die Morawiese Broeders (1778). 

Adam Drese (*15 Desember 1620, waarskynlik Weimar; †15 Februarie 1701, Arnstadt) was musikant, kapelmeester en komponis aan die hof van hertog Wilhelm II van Sakse-Weimar. Later was hy ook in diens as kapelmeester in Jena en Arnstadt. Hy was sterk piëtisties georiënteerd na aanleiding van die geskrifte van Luther en veral dié van die Lutherse teoloog, Jacob Spener (1635-1705), wat algemeen bekend staan as die vader van die Piëtisme. Drese is op musikale gebied sterk beïnvloed deur kontak met komponiste soos H Schütz (#569), Johann Rosenmüller (c 1619 tot c 1684) en vermoedelik ook JS Bach. Hy was ook bevriend met die hofdigter in Weimar, Georg Neumark (#273) en toonset enkele arias van hom. Vanweë sy toenemende piëtistiese oortuigings, skryf hy ook geestelike musiek, waarvan die melodie SEELENBRÄUTIGAM  waarskynlik die bekendste is. 

Bronne 
Cillié: 323; CGLB: 1000-1004; Hymnary.org; KLEG: 78.