Lied 504

Sections

Lirieke

1. Kom, laat ons saam tot Jesus nader
met blye uitsig op ons lot!
Hy het die heilsplan van die Vader
vir sondaars reeds volbring by God.
Sy werk van Goddelike waarde,
die eeue deur met hoop verwag,
het Hy volbring: Loof, hemel, aarde,
loof Hom, die Lam vir ons geslag.

2. O Jesus, u verlossingsdade
bevry ons van die sondestraf!
U't God behaag en in genade
wend Hy sy oordeel van ons af.
Nooit kan ons deur ons eie strewe
self voor die heil'ge reg bly staan;
U kruis, die boom van nuwe lewe,
het Edens poort weer oop laat gaan.

3. Voor U lê al ons vrees en twyfel,
ons ydelheid en wense oop.
U sien ons voor die waarheid weifel
of aarsel voor ons lewenshoop.
Heer, na wat U vir ons gely het,
laat ons met blydskap werk en bid.
Heer, U wat ons tot diens bevry het,
neem van ons lewe vol besit!

4. Soos vas beloof aan voorgeslagte
voldoen U aan die heil'ge reg.
Gewillig loop U, as veragte,
alleen die donker lydensweg.
Alleen drink U die lydensbeker;
U dra ons ongeregtigheid.
Die vonnis maak ons vryspraak sÈker -
hoe groot is u barmhartigheid!

5. Ons wil U wy ons hele lewe,
U volg waar U ons ook mag lei -
aan U, o Here, hoog, verhewe,
en aan u diens steeds toegewy.
Spreek deur ons woorde, rig ons dade;
Voleinder, gee dat deur u krag
die heerlik' werk van Gods genade
in ons volbring word dag na dag!

Geskiedenis

Teks 
“Komt, knielen wij voor Jezus samen” is die oorspronklike teks van Hieronymus van Alphen (#152) wat in die Evangelische Gezangen (1806) verskyn het. Dit is in Afrikaans vertaal deur GBA Gerdener (#157) vir Die Nuwe Halleluja (1931) en die teks is hersien vir die AGB (1944). Attie van der Colf (#164) het die teks gewysig en ’n vyfde strofe bygevoeg vir die 1978-bundel en dit is met wysigings deur Van der Colf opgeneem in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie is geskryf vir Johann Christian Nehring (1671-1736) se teks “Die Tugend wird durch‘s Kreuz geübet” en is gepubliseer in Johann Anastatius Freylinghausen se Geistreiches Gesangbuch (Halle, 1704). Die melodietitel DIE TUGEND WIRD DURCH’S KREUZ GEÜBET stem ooreen met die eerste reël van Nehring se teks. Die melodie het populêr geword in Nederland deur die publikasie daarvan in die Evangelische Gezangen (1806) en die latere 1938-bundel. Dit kom na die Afrikaanse himnologie deur die opname daarvan in Die Nuwe Halleluja (1931) soos hier bo uiteengesit. Die melodie is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). 

Bronne 
Cillié: 331; CGLB: 867-870.