Lied 499

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die Heer is God, en niemand meer;
sy almag ken geen perke,
Hy is van ewigheid die Heer,
volmaak is al sy werke.
Hy skenk die son, die helder dag,
die maan en sterre vir die nag,
die see en duisend berge.

2. Die Heer is God, en niemand meer.
Aan Hom is niks gelyk nie.
Hy is en bly van alles Heer,
niks kan Hom ooit ontwyk nie.
Hoe hoog Hy troon, Hy is naby.
Selfs as die nag 'n sluier sprei
sal niks sy oog ontduik nie.

3. Sal ek die majesteit se gloed
as sondaar ooit kan nader?
Goddank! Versoen deur Jesus bloed,
is God ook nou my Vader.
Nou klink my lied: Die Heer is goed,
die Heer is onuitspreeklik goed,
oneindig sy genade.

Geskiedenis

Teks 
“Der Herr ist Gott und keiner mehr” is die oorspronklike Duitse teks van hierdie lied en is geskryf deur Johann Cramer. AJ Zubli het dit in Nederlands vertaal vir die Evangelische Gezangen (1806). Zubli se teks is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944), maar gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Hier is slegs drie strofes van die oorspronklike agt van Zubli behou. WD Jonker (#186) het die 1978-teks gewysig in die Liedboek (2001). 

Johann Andreas Cramer (*27 Januarie 1723, Jöhstadt, Annaberg; †12 Junie 1788, Kiel) begin sy teologiese studies en studies in die skone kunste in Leipzig in 1742. Hy knoop vriendskappe aan met die digters Christian Gellert en Friedrich Klopstock. Nadat hy ’n meestersgraadeksamen in 1745 afgelê het, word hy in 1748 predikant in Cröllwitz (Halle an der Saale) en in 1750 hofprediker in Quedlinburg. In 1754 word hy deur bemiddeling van Klopstock die Duitse hofprediker in Kopenhagen. Hier verwerf hy hoë aansien as prediker, digter en literêre kritikus. In 1755-1764 skryf Cramer ’n digterlike vertaling van die psalms. Vanaf 1765 werk hy as professor in teologie en in 1774 word hy aangestel as professor in teologie in Kiel. In 1784 word hy kanselier van die Universiteit in Kiel. 

Cramer publiseer ’n versameling Neue geistliche Oden und Lieder (Frankfurt am Main, 1766-1775). Die belangrikste publikasie is egter die Allgemeines Gesangbuch für SchleswigHolstein (Altona, 1780) wat tot 1887 in gebruik was. Van die 292 tekste in hierdie boek het Cramer 255 self geskryf. Sy teologie en gedigte word gekenmerk deur ortodoksie en realisme van die Verligting. Sy Sämmtliche Gedichten word in drie volumes gepubliseer (Leipzig, 1782 en 1783). 

Ambrosius Justus Zubli (*4 Oktober 1751, Amsterdam; †9 Oktober 1820, Vlaardingen) was ’n gerekende Nederlandse digter. Hy publiseer Twee Bijbelsche Dichttafereelen (Amsterdam, 1784) en volg dit op met vertaalde toneelstukke, onder meer Hamlet (Amsterdam, 1786). Hy was ’n staatsamptenaar en word in 1795 verkies tot lid van die nasionale vergadering. In 1812 verhuis hy na Leiden. Hy kry min tyd om aan sy digwerk te bestee, maar daar verskyn nogtans enkele werke wat insluit Lierzang aan Leydens Burgery (1807) en Nederland verlost (1813). Net een gesang van hom “De Heer is God, en niemand meer”word as Gezang 4 in die Evangelische Gezangen opgeneem. 

Melodie 
Die melodie DU LEBENSBROT, HERR JESU CHRIST is gekomponeer deur Peter Sohren (#457) in 1668. Dit is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 457. Die melodie wat in die Evangelische Gezangen (1806) aangedui word by Zubli se teks, is dieselfde as dié in die Liedboek, maar die teks lui: “Mein Herzens Jesu, meine Lust”. 

Bronne 
ADB; Cillié: 47-48; KLEG: 64-65; NNBW.