Lied 497

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek is u kind, U roep my, Heer,
om U te loof en eer.
U wil dat ek 'n loflied sing,
my hulde aan U bring.

2. U het in liefde my gelei,
my deur u sorg bevry.
Maar ek dwaal weg en skend u eer,
tog roep ek na U, Heer!

3. U vaderhart hoor my gebed.
U Seun het my kom red.
Hy het gesterf en opgestaan,
as kind neem ek dit aan.

Geskiedenis

Teks 
Die teks is geskryf deur Flip Schutte en in die Liedboek (2001) gepubliseer. Schutte was as ’n verteenwoordiger van die NHK ’n lid van Liedboekkommissie. 

Philippus Jacobus Wilhelmus Schutte (*1964) studeer teologie aan die UP. Hy behaal die grade BA en BD. Dit word opgevolg met ’n Hons in Semitiese Tale. Terwyl hy diens gedoen het as kapelaan in Zeerust, sit hy sy studies voort en behaal ’n MA (Hebreeus). In 1991 verwerf hy die graad DLitt et Phil (Hebreeus en Ugarities) aan UNISA. In 1995 word ’n DTh in Praktiese Teologie deur dieselfde universiteit aan hom toegeken. Hy behaal ’n derde doktorsgraad PhD in Nuwe Testament aan die UP in 2005. Hy was 17 jaar ’n predikant van die NHK totdat hy in 2003 bedank. In die volgende jaar stig hy saam met dominee Gert Janse van Rensburg die Renaissance- Gemeenskap in Pretoria. Schutte het wyd gepubliseer in geakkrediteerde vakjoernale en het ook enkele boeke op sy kerfstok wat insluit Diaspora van die nuwe Christene (2010). 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie NUN DANKET ALL UND BRINGET EHR van Johann Crüger (#165) wat in 1653 gepubliseer is, sien Lied 193. Volume 2 

Bron 
www.renaissancegem.co.za