Lied 495

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Jesus, U verbly my
en u hand bevry my,
o my heil en lig!
Hoogte, diepte, lyding
niks bring ooit weer skeiding
van u aangesig.
Deur u Gees bly U in my.
Buiten U is niks op aarde
enigsins van waarde.

2. Niks van hierdie wÍreld,
goud, robyn of pÍrel,
sal my hart verkneg.
U alleen is ewig,
U verbond staan stewig
en u Woord is reg.
Niks ontroof my die geloof
of verdonker hierdie wete:
Jesus, U's my vreugde!

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike teks “Jesu, meine Freude” is geskryf deur Johann Franck (#296). Dit is gebaseer op ’n sekulêre lied “Flora, meine Freude, meiner Seelenweide” wat verskyn het in Heinrich Albert (1604-1651) se Arien, Deel IV (Königsberg, 1641). Die aanvanklike sekulêre teks is geskryf deur Simon Dach (1605-1659), een van die belangrike Duitse digters van die 17de eeu en handel oor die seëninge van die huwelik. Daar is ook ’n parodie daarop gemaak deur Dach se vriend, Heinrich Albert, waarvan die openingsreël lui: “Zynthia, mein Leben”. Na ’n lomp geestelike weergawe deur Michael Weida (1581 tot c 1651), ’n orrelis van Danzig en Köningsberg, verskyn die geestelike teks “Jesu, meine Freude” van Johann Franck (#296). Franck skryf oorspronklik ses strofes wat gedruk is in die vyfde uitgawe van Praxis Pietatis Melica (Berlyn, 1653). Hier het ons dus te make met ’n kontrafak. 

Die eerste Afrikaanse vertaling is gemaak deur eerwaarde J Baumbach (#192) vir die bundel Cantate van die Berlynse Sendinggenootskap (1934). Vir die 1978-bundel het Izak de Villiers (#153) die teks hersien en dit is net so gepubliseer in die Liedboek (2001). 

Melodie 
JESU, MEINE FREUDE van Johann Crüger (1653) word by hierdie lied gebruik. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 412. 

Bronne 
Cillié: 311-312; CGLB: 967-969; HC: 641-642; HCLBW: 485; Knight: 228.