Lied 494

Sections

Lirieke

1. Gelukkig is die mens
wat op die Here bou.
God self sal in sy nood
sy hande om ons hou.
Dié wat op Hom vertrou,
hoef vir geen kwaad te vrees.
God wil en kan en sal
vir ons 'n toevlug wees.

2. Gelukkig is die huis
waarop Gods seën rus.
Hy skenk ons krag na kruis;
is van ons nood bewus.
Dié wat op Hom vertrou,
hoef vir geen kwaad te vrees.
God wil en kan en sal
vir ons 'n toevlug wees.

3. Gelukkig is die kerk
waar God heers deur sy Gees.
Hy sal sy volk versterk,
van dwaling hul genees.
Dié wat op Hom vertrou,
hoef vir geen kwaad te vrees.
God wil en kan en sal
vir ons 'n toevlug wees.

Geskiedenis

Teks 
Die teks waarop hierdie lied gebaseer is, is “Gelukkig is het land” van Adriaan Valerius (#154). Attie van der Colf (#164) het ’n Afrikaanse weergawe geskryf na aanleiding van die Valerius-teks en dit is gepubliseer in Sing onder mekaar (1989). WD Jonker (#186) het die teks gewysig in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie vir “Gelukkig is die mens” kom uit Valerius se Nederlandtsche Gedenckclanck (Haarlem, 1626).