Lied 493

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Jesus neem die sondaars aan!
Bring aan almal hierdie tyding -
dié wat op die dwaalweg gaan
van die sonde en verleiding.
Diep is Hy oor hul begaan -
Jesus neem die sondaars aan!

2. Niks het ons by Hom verdien,
tog bring Hy die goeie tyding.
Hy laat Gods ontferming sien
deur sy kruis en bitter lyding.
Ons kan nou na Jesus gaan,
want Hy neem die sondaars aan!

3. Soos 'n herder soek die Heer
na die skaap wat afgedwaal het;
bring dit na die kudde weer,
waarvoor Hy so duur betaal het.
Hy laat geen verdwaalde staan -
Jesus neem die sondaars aan!

4. Kom nou, elkeen, kom na Hom;
sondaar, kom, in skuld verlore!
Jesus roep jou, jy moet kom!
Deur Hom word ons weergebore.
Nou mag jy na Jesus gaan -
Jesus neem die sondaars aan!

5. Ja, dit gee my nuwe moed
as ek worstel met my sonde;
daar is redding deur sy bloed
en genesing deur sy wonde!
Daarop kan ek altyd staan:
Jesus neem die sondaars aan!

6. Hy, my Heiland, spreek my vry,
selfs al staan ek voor Hom skuldig.
Hy wat regter is oor my,
het my straf gedra, onskuldig.
Ek sal nie verlore gaan -
Jesus neem die sondaars aan!

Geskiedenis

Teks 
“Jesus nimmt die Sünder an” is die oorspronklike Duitse teks wat geskryf is deur Erdmann Neumeister en gepubliseer is in sy Evangelischer Nachklang (1718). Jan Scharp (#244) het Neumeister se gedig in Nederlands vertaal vir die Evangelische Gezangen (1806) en GBA Gerdener (#157) het dit op sy beurt in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931). Die teks is aangepas vir die AGB (1944) en gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Elsabé Kloppers (#154) het dit weer gewysig vir die Liedboek (2001). 

Erdmann Neumeister (*12 Mei 1671, Uechteritz an-der-Saale, Thüringen; †18 Augustus 1756, Hamburg) studeer teologie in Leipzig en behaal ’n meestersgraad in 1695. Nadat hy predikant was in verskeie dorpies in Thüringen word hy aangestel as hofprediker in Weissenfelz in 1704. Vanaf 1706-1715 was hy superintendent en hoofhofprediker in Sorau. Vanaf 1715 tot met sy dood is hy die hoofpredikant van die St Jacobikerk in Hamburg. Neumeister het die gewoonte gehad om sy Sondagpreke af te sluit met ’n eie lied wat die preek saamgevat het. Hy skryf oor die 700 kerkliedere wat in vele gesangboeke opgeneem is. In 1718 verskyn van hierdie liedere in die bundel Evangelischer Nachklang. Neumeister se reekse kantatetekste vir die kerkjaar is deur verskeie komponiste, waaronder GP Telemann, getoonset. Ook JS Bach het van sy tekste getoonset. 

Melodie 
Die melodie JESUS, MEINE ZUVERSICHT word al lank met Neumeister se teks vereenselwig. Die outeurskap van Johann Crüger (#156) was aanvanklik onseker. Die herkoms word meesal net aangedui as Berlyn 1653, maar die Liedboek (2001) voeg die naam van Crüger daaraan toe, weliswaar met ’n vraagteken daarby. Die melodie kom inderdaad voor in twee bundels van 1653: ’n Gesangbuch van Christoph Runge (1619-1681) en J Crüger se bekende Praxis Pietatis Melica. Van hierdie bundel was Crüger die musiekredakteur, maar sy naam word eers aan die lied gekoppel in ’n latere uitgawe van 1668 wat deur Peter Sohren (#457) versorg is. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 415. 

Bronne 
CGLB: 986-988; KLEG: 227-228.