Lied 492

Sections

Lirieke

1. In U is vreugde, vrede en vreugde,
Jesus Christus, U is Heer.
Ons weet in lyding, U gee bevryding,
U bly steeds ons lofsang, Heer.
U breek die bande van skuld en skande,
U wat vergewe, U laat ons lewe,
in U is vreugde. Halleluja.
Ons vrees geen dood meer,
U is ons hoop, Heer.
Ons bly behoue en in vertroue
sing ons ons vreugde - Halleluja!

2. Heer, U bring vreugde, vrede en vreugde,
ons is nou geen sondaars meer.
Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars,
deur die liefde van ons Heer.
Niks laat ons bewe, geen dood of lewe,
engele, kragte, of vreemde magte:
ons is oorwinnaars. Halleluja.
Niks wat ons ly nie,
niks kan ons skei nie -
skei van U, Here. Ons sing U ere.
U is ons vreugde - Halleluja!

Geskiedenis

Teks 
Die vroegste geestelike teks van hierdie lied kan teruggevoer word na Johann Lindemann (1549-1631), kantor in Gotha, se versameling Amorum Filii Dei Decades Duae (Erfurt, 1598). Hierin publiseer hy ’n Duitse geestelike teks “In dir ist Freude”, op die aria “A lieta vita, Amor ciinuita!” uit Gastoldi se Balletti (1591) waarby sommige Fa-la-la-refreine vervang is met die woord “Halleluja”. 

Die Afrikaanse weergawe “In U is vreugde” in die Liedboek (2001) is geskryf deur Elsabé Kloppers (#154) en gebaseer op Romeine 8:31-39. Hierdie teks bevat slegs vlugtige verwysings na Lindemann se teks en kan dus as ’n oorspronklike teks gereken word. 

Melodie 
Soos blyk uit die voorafgaande bespreking, is die melodie IN DIR IST FREUDE ook ’n produk van die kontrafaktuurpraktyk. Dit kom oorspronklik voor in Giovanni Gastoldi se Balletti a cinque voce (Venesië, 1591) waarin dit gebruik is by die sekulêre aria “A lieta vita, Amor ciinuita!”. Na die verbinding van die melodie met die geestelike teks “In dir ist Freude” van Johann Lindemann in sy Amorum Filii Dei Decades Duae (Erfurt, 1598), word die himnologiese titel IN DIR IST FREUDE algemeen gebruik. 

Giovanni Giacomo Gastoldi (*c 1550, Caravaggio; †4 Januarie 1609, Mantua) was ’n Italiaanse priester en komponis. Daar is weinig bekend oor sy lewe. Hy is georden as ’n diakonus in 1572 en sing in die koor van die St Barbarakerk in Mantua. Teen 1581 was hy ’n koorsanger aan die hof van die Conzaga-familie in Mantua. Dit is byna seker dat hy onder Giaches de Wert (1535-1596) studeer het en volg hom dan ook op as koormeester van St Barbara vanaf 1592-1608. Hierna gaan hy na Milaan, waar hy waarskynlik aangestel word as die koormeester van die Duomo. Gastoldi bly egter steeds in diens van die hertog van Mantua en kry sodoende die geleentheid om in kontak te kom met al die vername musici wat Mantua besoek het. Hy komponeer madrigale, misse en psalmsettings, maar is die bekendste vir sy Balletti a cinque voce (Venesië, 1591). 

Johann Lindemann (*1549, Gotha; †6 November 1631, Gotha) gaan skool aan die gimnasium in Gotha en studeer verder aan die Universiteit van Jena in 1568-1570, waar hy ’n MA voltooi. Vanaf die 1570’s was hy kantor in Gotha tot met sy aftrede in 1631. 

Bronne 
CGLB: 1096-1097; CWH: 365; HC: 753-754; HCLBW: 552, 557; Kruger: 2016; PHH: 741-742.