Lied 491

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. 'k Het Jesus lief,
Hy is my lig en krag.
Hy sal in nood en angs
my nooit verlaat nie.
Hy bly my redder
al het ek nie raad nie.
Hy maak my vry van
skuld en sondemag.

2. Hy het ons lief,
Hy het ons skuld betaal
sodat Gods oordeel
ons nie langer tref nie.
Sou ons die hart nie
tot ons Heer verhef nie?
Jesus ons redder
het die prys betaal.

3. Hy het ons lief
en maak ons harte rein,
deur Woord en Gees
breek Hy die band van sonde.
Ons is nie meer
aan kwaad en skuld gebonde,
Hy laat sy beeld
al meer in ons verskyn.

4. Hom het ek lief, Hy lei my op sy pad
en rig daarop my kinderlike treÎ.
Hy ken die hindernisse op my weÎ
en voor ek val, het Hy my hand gevat.

5. Verlostes juig en
wees in Christus bly,
laat ons aanbiddend
saam voor Hom vergader.
Tree dankbaar singend
tot die Here nader -
wie, wie verdien ons
loflied meer as Hy?

Geskiedenis

Teks 
“’k Heb Jezus lief!” is die Nederlandse teks van Hieronymus van Alphen (#152) wat in die Evangelische Gezangen (1806) verskyn het. GBA Gerdener (#157) het ’n Afrikaanse weergawe gemaak vir Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is ook in die AGB (1944) opgeneem. Die teks is hersien en effens ingekort deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Vir die Liedboek (2001) is dit gewysig deur Elsabé Kloppers (#154). 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 116 is die oorspronklike melodie van Psalm 116, “Jáime, mon Dieu, car lorsque j’ay crié” (Genève, 1562). Pierre Daques, wat ten tyde van die vrystelling van die 1562-psalter as voorsanger vir Calvyn opgetree het, word deur sommige bronne as die komponis van die melodie aangedui. 

Bron 
Cillié: 326.