Lied 489

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Waak, Christen, staan in die geloof
dat niemand jou die kroon ontroof!
Wees wys en dapper, sterk en moedig -
steeds toegewy aan God se werk,
standvastig, onbeweeglik, sterk,
vol ywer, altyd meer oorvloedig -
dan sal jou arbeid in die Heer
tot seën wees, sy Naam ter eer!

2. Wees, Christen, in jou Heer versterk,
want Hy wil altyd in jou werk
om kwaad en sonde te weerstrewe.
Verrig jou taak met vaste hand,
en doen jou woord altyd gestand;
wil daarby rein en matig lewe.
En wil die Here dat jy ly,
o Christen, leer geduld daarby!

3. Beoefen die godvrugtigheid
en wees jou medemens altyd
tot voorbeeld in jou lewenswandel;
Jy moet uit liefde teenoor God,
in opdrag van die groot gebod,
uit liefde tot die naaste handel.
O God, staan met u Gees ons by
sodat u liefde in ons bly.

Geskiedenis

Teks 
“Waak, Christen! Waak, blijft in ‘t geloof” is die oorspronklike Nederlandse teks wat Jacob Doyer geskryf het vir die Evangelische Gezangen (1806). Dit is in die AGB (1944) opgeneem met ’n Afrikaanse teks: “Waak, Christen, staan in die geloof”. Gerjo van der Merwe (#151) het die teks hersien vir die 1978-bundel en Doyer se teks met een strofe ingekort. Dit is hersien deur WD Jonker (#186) vir die Liedboek (2001) en weer ingekort met een strofe. Die teks is gebaseer op Romeine 13:11-14. 

Jacob Doyer (*7 Julie 1774, Zwolle; †25 Desember 1805, Zwolle) was van beroep ’n fabrikant van fluweel in Zwolle. Hiernaas hou hy hom besig met die skryf van volksgedigte en gewyde gedigte waarvan ’n aantal opgeneem is in die gesangboek van die Doopsgesinde gemeente in Zwolle: Vervolg van Christelijke gezangen, in gebruik bij de Doopsgezinde gemeente te Zwolle (Groningen, 1808). Hy skryf verder talle gedigte met ’n sedelike inhoud en geleentheidsverse. Een hiervan is die Dichtmatige navolging van uitgezochte zedekundige Spreuken uit het Spreukenboek van Salomo (Zwolle, 1797). Hy was bevriend met Rhijnvis Feith (#157) wat hom aangespoor het om gedigte voor te lê vir moontlike opname in die Evangelische Gezangen (1806). Een hiervan, “Waak, Christen! waak, blijf in ’t geloof”, is toe opgeneem in dié bundel. 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 84 uit Les pseaumes mis en rime Françoise (Genève, 1562) word by hierdie teks gebruik. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 431. 

Bronne 
Cillié: 419; GAMEO; www.dbnl.org