Lied 487

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Wagter, wakend op die mure,
sê my, wanneer wyk die nag?
Ag, ons tel die donker ure
tot die deurbreek van die dag.
Wanneer sal die son se strale
mense uit verwarde dwaling
roep om in die helder lig
hulle lewe in te rig?

2. U, o Jesus, Ewig-sterke,
laat geboeides vry uitgaan;
deur u reddingswoord en werke
word die weg tot God gebaan.
Ons sien eens geslote harte
oopgaan deur u lydensmarte;
hoor, uit sondenag bevry,
dat hul nou u Naam bely!

3. Wil, o Here, in genade
voortgaan met u reddingswerk;
leer ons ons talente dankbaar
U te wy en aan u kerk.
Deur die waarheid van u lering,
deur die wonder van bekering,
dring u liefde ons al meer
in u diens te staan, o Heer.

4. Ryke seën vloei al verder,
tot die allerverste strand,
uit die volheid, troue Herder,
van u liefde, deur u hand.
Volk op volk sal tot U nader,
saamstroom in u poorte, Vader,
neerkniel voor u aangesig,
jubel in u eew'ge lig!

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike Duitse teks “Der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt” is geskryf deur Christian Barth. Roelof Bennink Janssonius (#309) het dit in Nederlands vertaal as “Wachter op de heilge mure” en gepubliseer in die Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (1868) van die Nederlandse Hervormde Kerk. PH van Huyssteen (#480) het die gedig in Afrikaans vertaal vir die AGB (1944). Die teks is gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel en dit is daarin gebaseer op Jesaja 21:11-12. Daar is geringe wysigings aangebring deur Van der Colf vir die weergawe in die Liedboek (2001). 

Christian Gottlieb Barth (*31 Julie 1799, Stuttgart; †12 November 1862 in Calw, Württemberg) word groot in ’n piëtisties-gesinde huisgesin. Na sy skoolopleiding aan die Stuttgart Gymnasium, studeer hy in 1817-1821 teologie aan die Universiteit van Tübingen. Hier versterk hy sy piëtistiese bande. Hy vestig ook die Studentenmissionsverein. Sy verbondenheid met sendingwerk loop daarop uit dat hy ’n sendeling wil word, maar sy moeder is daarteen gekant. Gevolglik werk hy as vikaris en predikant in Württembergse gemeentes. Met ’n reisbeurs besoek hy Nederland, Noord-Duitsland en die Elsass. Hy het ook kontak met die Missionsgesellschaft in Basel en vanaf 1821 woon hy jaarliks hulle Missionsfesten by waartoe hy ook telkens ’n nuwe sendinglied bydra. Vanaf 1824-1838 werk hy as predikant in Möttlingen (Calw) en ten spyte van ’n vol skedule as predikant, sielesorger, berader en kategeet vind hy nog tyd om deel te neem aan die opwekkingsbeweging. In 1825 stig hy ook ’n streekssendingvereniging en ’n Kinderrettungsanstalt in Stammheim (Calw). 

Barth was van die oortuiging dat Christelike literatuur vir die effektiewe verspreiding van die Bybelse boodskap nodig was. Gevolglik skryf hy intensief vir kinders en die jeug, skoolboeke en ander teologiese werke. Hiervoor ken die Universiteit in Greifswald in 1839 ’n eredoktorsgraad aan hom toe. Sy werk as skrywer en uitgewer (Calwer Verlag) hou hom so besig dat hy in 1838 van sy verpligtinge in Möttlingen vrygestel word. Om sendingwerk te ondersteun en te bevorder reis hy na Pruise, Engeland, Skotland en Hongarye en knoop verbintenisse aan met traktaatuitgewers en sendinggenootskappe. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie ALLE MENSCHEN MÜSSEN STERBEN, sien Lied 241. 

Bronne 
Cillié: 372-373; KLEG: 31-32