Lied 484

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Almal wat dors het, kom geniet
die grootste gunsbewys:
Neem wat die Here gee, verniet -
kom koop dit sonder prys.
God gee jul water, wyn en melk -
Hy gee dit as geskenk.

2. Waarom betaal en waarom werk
en dit nie eens vir brood?
Luister met aandag, en Ek breek
vir jul die lewenswoord.
My liefde, goddelik en trou,
sal jul herstel en bou.

3. Vra na sy wil; kom, soek die Heer
terwyl Hy Hom laat vind.
Ontdek Hy maak, genadig weer,
die sondaar tot sy kind.
Wie hul bekeer, dié word vergeef;
die Here laat hul leef.

4. Hy maak die doringbos sipres;
die distel mirtestruik.
Wie sleg is, maak Hy nuut - 'n mens
wat Hy met vrug gebruik.
Hy gee hul vreugde, vastigheid
nou, en in ewigheid.

5. Soos wat die wolke kom met reën,
op aarde lewe giet,
so kom die woord van God met seën -
dit doen wat Hy gebied.
Dit bly 'n teken tot sy eer:
die Here, Hy is Héér!

Geskiedenis

Lied 484 

Almal wat dors het, kom geniet 

Teks 
Vir hierdie lied het Attie van der Colf (#164) ’n nuwe teks geskryf wat gebaseer is op Jesaja 55. Dit is gepubliseer in die 1978-bundel en gewysig in die Liedboek (2001) deur Van der Colf. 

Melodie 
Die melodie VAN NAMEN is vernoem na die komponis Arie A van Namen wat dit in 1978 geskryf het. 

Arie Anthonie van Namen (*16 Maart 1926, Zwijndrecht, Nederland; †9 Julie 2018, Pretoria) het op agtjarige ouderdom met orrelstudie begin by Cor P Visser (19001987) wat vanaf 1933-1976 die orrelis was van die Groote Kerk in Dordrecht. Toe hy 14 jaar oud was, verwerf Van Namen, as jongste orrelis ooit, die “Getuigschrift voor Kerklijke Orgelspel” van die Nederlandse Orrelistevereniging. Vanaf 1944 studeer hy orrel, klavier, musiekteorie en komposisie aan die Koninklijke Conservatorium voor Muziek (later bekend as die Rijks Conservatorium) in Den Haag waar die komponis Henk Badings toe die hoof was. Die studies word egter onderbreek tydens die Tweede Wêreldoorlog en kom eers weer in 1948 op dreef. 

Hy volg mettertyd sy vader, wat 33 jaar orrelis in Zwijndrecht was, op. In 1950 word hy toegelaat as musiekonderwyser tot die Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereniging. Hy sit sy studies voort deur hom verder te bekwaam as orrelis (voordrag, orrelboukunde, kerkmusiek, improvisasie en komposisie) en voltooi ook ’n kursus in skoolmusiek by Annie Langelaar. Ander vakke waarin hy hom verdiep, sluit in koordireksie, sang, Latyn en Gregoriaanse sang. Die na-oorlogse jare in Nederland was nie gunstig vir ’n musikus nie en hy besluit om na Suid-Afrika te emigreer. Hy kom in Desember 1951 in Kaapstad aan. Sy eerste aanstelling as musiekonderwyser en orrelis was in Molteno. Na ’n verdere aanstelling in Caledon, vestig hy hom in 1958 in Kimberley waar hy by die Diamantveld Hoërskool as musiekonderwyser en die NG gemeente Kimberley-Noord as orrelis aangestel word. Hy lewer ’n aansienlike bydrae tot die ontwikkeling van die musieklewe in Kimberley as voorsitter van die plaaslike musiekvereniging en dirigent van die Kimberley Mannekoor. Sedert 1963 dien hy ook op die Hersieningskommissie van die Algemene Sinodale Raad vir Liturgie en die Kerklied van die NG Kerk en vanaf Augustus 1963 ook as lid van die musiekkomitee van KRUIK. In 1966 word hy aangestel as dosent aan die musiekdepartement van die PU vir CHO en onderrig orrel, orrelboukunde, improvisasie, skoolmusiek, praktiese musiekleer, harmonie en kontrapunt. Hy verbeter sy kwalifikasies deur die verwerwing van die grade BMus en BMus Hons en word mettertyd bevorder tot senior dosent. Hy word ook aangestel as orrelis van die NG gemeente Potchefstroom-Suid. Van Namen tree af in 1986. Hy tree wel nog op as musiekeksaminator vir UNISA tot 1996. Hy lewer ook ’n belangrike bydrae tot die Afrikaanse kerkmusiek. Hy was lid van die Interkerklike Hersieningskommissie van die Psalmmelodieë vir die 1978-bundel en word weer benoem as lid van die Interkerklike Psalmberymingskommissie vir die Liedboek (2001). In 1988 word erelidmaatskap van die SAKOV aan hom toegeken. 

Bronne 
AVN; Cillié: 407-408, e-poskorrespondensie met Sivera Wijnja, 28 Maart 2018; Malan IV: 429-430.