Lied 479

Sections

Lirieke

1. U self het oor Jerusalem,
die vredestad, geween.
Bekeer, bekeer u volk, o Heer,
wil aan hul guns verleen!

2. In u genade het U, Heer,
U ook na ons gewend
en ons wat eens verlore was,
is nou met U bekend.

3. Verhoed dat ons verhard, o Heer,
u liefde ooit verlaat.
Messias, laat ons van u koms
getuig met woord en daad.

4. Bekeer, bekeer ook Israel
tot U, gee hul geloof,
Verlosser wat uit Sion kom,
geseënde Heer en Hoof!

Geskiedenis

Teks 
Dit is ’n oorspronklike teks met vyf strofes van Attie van der Colf (#164) wat in die 1978-bundel verskyn het. Die teks is ingekort tot vier strofes en gewysig in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie ST PETER van Alexander Reinagle wat dateer uit 1830 word vir hierdie lied gebruik. In die 1978-bundel is die melodie WINDSOR gebruik, maar dit het nie inslag gevind nie. Vir meer inligting sien Lied 264.