Lied 473

Vers 1

1. Waarmee kan ons die koninkryk
van God tog vergelyk?
‘n Saadjie onopsigtelik –
‘n mosterdsaad.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Weet gij waarmee het koninkrijk – Muus Jacobse 1909 – 1972; Afrikaanse weergawe Elsabé Kloppers 2001 ©
Wim Mennes 1973. Ó Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, ‘s-Gravenhage, Nederland. Met toestemming gebruik (teks in hierdie vertaling en melodie).
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Die teks “Weet gij waarmee het koninkrijk” van Muus Jacobse verskyn in die Liedboek voor de Kerken (1973/1988). Die Afrikaanse weergawe in die Liedboek (2001) is geskryf deur Elsabé Kloppers (#154). Die teks is gebaseer op Markus 4:30-32. 

Muus Jacobse (Klaas Hanzen Heeroma) (*13 September 1909, Hoorn op Terschelling; †21 November 1972, Groningen) word groot in Zwolle en bestudeer Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Leiden. In die oorlogsjare skryf hy geestelike protespoësie en daarna, binne die kader van die toe reeds gevormde werkgroepe, ook psalmberymings en kerkliedere. Hy werk as onderwyser in Wassenaar (1936/1937) en dien as redakteur van die Woordenboek der Nederlandsche Taal in Leiden (1937-1948). Hierna word hy hoogleraar aan die Universiteit van Indonesië in Djakarta (1949-1952). Vanaf 1953 tot met sy dood was hy hoogleraar aan die Rijksuniversiteit in Groningen. 

Melodie 
Hierdie melodie (sonder titel) van Wim Mennes verskyn in die Liedboek voor de Kerken (1973) saam met die teks van Jacobse. 

Willem Johannes Adriaan (Wim) Mennes (1917, Amsterdam; †1996) studeer aan die Amsterdamse konservatorium by die vooraanstaande orrelis, dirigent en komponis Anton van der Horst (1899-1965) en lê die eindeksamen (met hoofvakorrel) in 1941 af. Hy word orrelis van die Gereformeerde Kerk Amsterdam-Suid (1941-1960) en daarna van die Andreaskerk in Zwolle waar hy ook as musiekdosent verbonde is aan die pedagogiese akademie. Hy skryf sy geestelike liedere (ongeveer 50) en ander werke vir moontlike kerk- en skoolgebruik. Reeds vanaf 1957 was hy geïnteresseerd in die nuwe liedtekste soos gepubliseer in onder meer Het nieuwe kerklied (Antwerpen, 1962) en die tydskrif Ontmoeting. Hierin is tekste van verskillende digters opgeneem. Mennes skryf veral melodieë vir tekste van Ad den Besten (1923-2015) en Muus Jacobse. Dit is opgeneem in die bundel Een nieuwe kerklied en die Filippusliedboek, wat uitgegee is deur die Gereformeerde Traktaatgenootschap “Filippus”. 

Bronne 
CGLB: 241-243, 1186-1192; www.liedboek.nl/registers