Lied 473

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Waarmee kan ons die koninkryk
van God tog vergelyk?
'n Saadjie onopsigtelik -
'n mosterdsaad.

2. Wanneer ons hierdie saadjie plant
is dit nog baie klein,
maar as dit groei, word dit so groot
daar in die tuin.

3. Voëls uit die hemel kom daarheen
om daarin nes te maak -
dit gee aan hul 'n skaduwee
wat oor hul waak.

4. Waarmee kan ons die koninkryk
van God dan vergelyk?
'n Saadjie soos die ewigheid:
'n mosterdsaad.

Geskiedenis

Teks 
Die teks “Weet gij waarmee het koninkrijk” van Muus Jacobse verskyn in die Liedboek voor de Kerken (1973/1988). Die Afrikaanse weergawe in die Liedboek (2001) is geskryf deur Elsabé Kloppers (#154). Die teks is gebaseer op Markus 4:30-32. 

Muus Jacobse (Klaas Hanzen Heeroma) (*13 September 1909, Hoorn op Terschelling; †21 November 1972, Groningen) word groot in Zwolle en bestudeer Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Leiden. In die oorlogsjare skryf hy geestelike protespoësie en daarna, binne die kader van die toe reeds gevormde werkgroepe, ook psalmberymings en kerkliedere. Hy werk as onderwyser in Wassenaar (1936/1937) en dien as redakteur van die Woordenboek der Nederlandsche Taal in Leiden (1937-1948). Hierna word hy hoogleraar aan die Universiteit van Indonesië in Djakarta (1949-1952). Vanaf 1953 tot met sy dood was hy hoogleraar aan die Rijksuniversiteit in Groningen. 

Melodie 
Hierdie melodie (sonder titel) van Wim Mennes verskyn in die Liedboek voor de Kerken (1973) saam met die teks van Jacobse. 

Willem Johannes Adriaan (Wim) Mennes (1917, Amsterdam; †1996) studeer aan die Amsterdamse konservatorium by die vooraanstaande orrelis, dirigent en komponis Anton van der Horst (1899-1965) en lê die eindeksamen (met hoofvakorrel) in 1941 af. Hy word orrelis van die Gereformeerde Kerk Amsterdam-Suid (1941-1960) en daarna van die Andreaskerk in Zwolle waar hy ook as musiekdosent verbonde is aan die pedagogiese akademie. Hy skryf sy geestelike liedere (ongeveer 50) en ander werke vir moontlike kerk- en skoolgebruik. Reeds vanaf 1957 was hy geïnteresseerd in die nuwe liedtekste soos gepubliseer in onder meer Het nieuwe kerklied (Antwerpen, 1962) en die tydskrif Ontmoeting. Hierin is tekste van verskillende digters opgeneem. Mennes skryf veral melodieë vir tekste van Ad den Besten (1923-2015) en Muus Jacobse. Dit is opgeneem in die bundel Een nieuwe kerklied en die Filippusliedboek, wat uitgegee is deur die Gereformeerde Traktaatgenootschap “Filippus”. 

Bronne 
CGLB: 241-243, 1186-1192; www.liedboek.nl/registers