Lied 467

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die Heer is God, die sterke God!
Die Vors van vrede is ons God -
o prys Hom nou van harte!
Roem, volkere, sy majesteit:
Hy het gespreek - en vrolikheid
vervang ons angs en smarte.
Dank Hom, prys Hom:
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Hom loof ons met vreugdeklanke.

2. Ons sing ons lied van lof en dank,
'n nuwe lied met nuwe klank,
aan U, die God van vrede.
O God van vrede, bly ons by;
O Gees, maak ons van selfsug vry;
O Jesus, rig ons rede.
Rig ons, lei ons
uit genade,
al ons dae,
in u vrede.
U is Vrede; U is Here.

Geskiedenis

Teks 
“De Heer is God! de Heer is God!” is Abraham Rutgers (#151) se oorspronklike Nederlandse teks wat in die Evangelische Gezangen (1806) gepubliseer was. Dit het in Afrikaans verskyn in die AGB (1944) onder die opskrif “Na oorlog”: “Die Heer is God, die Heer is God!”. Dit is deur Attie van der Colf (#164) gewysig in die 1978-bundel waar die aanvangsreël soos volg is: “Die Heer is God, die sterke God!”. Die teks is weer gewysig en ingekort tot twee strofes deur Van der Colf in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie wat hier gebruik word, is WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN van Philipp Nicolai uit 1599. Dit is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 372. 

Bron 
Cillié: 146-147.