Lied 465

Sections

Lirieke

1. O, Here God, so groot in majesteit!
Ons buig voor U in diep afhanklikheid.
Ontferm U oor ons in goedgunstigheid.
Wees ons genadig, heer!

2. O Heer, ons weet in hierdie droogtetyd
net U kan help deur u voorsienigheid.
Hoor ons gebede, Vader, as ons pleit:
Skenk ons tog uitkoms, Heer!

3. Hoe diep maak U, o Heer, ons weer bewus
dat U alleen die goeie Gewer is.
Hoor, in ons swaarkry, ons belydenis:
U is ons hoop, o Heer!

Geskiedenis

Teks 
Dit is ’n oorspronklike teks wat Jacques Louw (#284) in opdrag van die Liedboekkommissie geskryf het met spesifieke verwysing na droogte. Dit is in die Liedboek (2001) opgeneem. 

Melodie 
Die melodie JACQUES is deur Jacques Louw gekomponeer in 2001 spesifiek vir hierdie teks. 

Bron 
E-poskorrespondensie met Jacques Louw, 3 November 2016.