Lied 453

Vers 1

1. Aan die Vader dank en ere,
laat ons saam sy lof besing.
Hy het al ons skuld vergewe,
laat ons Hom hulde bring.
Hy’s genadig en magtig,
die bewerker van ons heil.
Kom ons loof Hom,
kom ons eer Hom vir onverdiende seën.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Gavin Meistre 1984; gewysig Attie van der Colf 1984 / 2001
ELFRIEDE – Gavin Meistre 1984
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
“Aan die Vader dank en ere” is geskryf deur Gavin Meistre. Dit het in 1984 verskyn in die Jeugsangbundel waar die teks gewysig is deur Attie van der Colf (#164). Van der Colf het die teks weer hersien vir die Liedboek (2001). 

Gavin Meistre (*23 April 1956, Port Elizabeth) het vroeg reeds ’n belangstelling in musiek getoon. Met klavieronderrig as basis het hy in Graad 10 orrelonderrig ontvang by die orrelis van die St John’s Metodistekerk in Port Elizabeth, Clifton Harris. In sy matriekjaar kry hy verdere orrelonderrig by prof Henk Temmingh wat toe ’n dosent was aan die UPE. In sy matriekjaar rig hy ook die dogterskoor van die Hoërskool Pearson af en verskaf die begeleiding vir saalbyeenkomste. Hy begin met sy teologiese studies aan die UPE en voltooi die BA Admissie-graad aan die UP in 1981. Hy begin hierna met militêre diensplig by die lugmagbasis in Voortrekkerhoogte en beklee ook die orrelpos van die NG gemeente Voortrekkerhoogte-Oos. Hy sit sy orrelopleiding voort onder leiding van Rona Cloete (1926-2001), toe die orrelis van die RietfonteinNoord-gemeente. Na voltooiing van sy diensplig aanvaar hy ’n beroep na die NG gemeente Orkney. Later bedien hy ook die NG gemeentes Rustenburg-Suid (vanaf 1990), Garsfonteinpark (1994), die Suid-Afrikaanse Gemeente in Londen (2000) en vanaf 2007 die NG gemeente Garsfontein in Pretoria. Musiek speel ’n belangrike rol in sy lewe en bediening. Meistre verwerf in 1991 ’n doktorsgraad in Praktiese Teologie aan UNISA met prof Hennie Pieterse as promotor. 

Gavin Meistre raak tydens sy studietyd in Pretoria aktief betrokke by die onderskeie jeugaksies van die NG Kerk, onder meer by die Harmonie-gemeente in Sunnyside, Pretoria. Hier was hy jeugouderling en voorsitter van die Belydende Jeugaksie (BKJA). Nadat ds Dirkie van der Spuy beroep is na hierdie gemeente het hy saam met Meistre en andere die Jeugaksie uitgebou tot ’n dinamiese groep jongmense. Die groep het ook begin met die sogenaamde stranddiensaksies in Amanzimtoti wat vir baie jare ’n groot impak gemaak het op vakansiegangers se lewens. Toe daar in 1984 sprake was van die samestelling van ’n jeugsangbundel vir die NG Kerk is mense genooi om nuwe liedere in te stuur vir evaluering. Meistre het toe “Aan die Vader dank en ere” voorgelê. 

Melodie 
Die melodie ELFRIEDE het sy ontstaan gehad as ’n eenvoudige melodie wat Meistre op die klavier gespeel het. Hy ontwikkel dit tot ’n loflied oor die Triniteit en skryf ook die drie strofes. Dit word geplaas in die Jeugsangbundel (1984) en tot sy verbasing is die lied gekies as die wenlied van dié bundel. Dit is onder meer gesing by die groot nasionale Jeugkonferensie wat in 1984 in Stellenbosch gehou is. Die melodie is vernoem na sy vrou, Elfriede. 

Bron 
E-poskorrespondensie met Gavin Meistre, 4 Julie 2016.