Lied 450

Sections

Lirieke

1. Vader, Seun, Heil'ge Gees,
hoe sal ons u heerlikheid
kan verwoord, u lof besing
met 'n aardse stem?

Eer die Vader, eer die Seun,
eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit,
loof Hom tot in ewigheid.

2. Woord uit Woord, Lig uit Lig,
kom as mens op aarde.
Bo begrip, bo ons verstand
is u grootheid, Heer.

Eer die Vader, eer die Seun,
eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit,
loof Hom tot in ewigheid.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike teks waarop hierdie lied gebaseer is, is “Lord of lords”van Georgian Banov. Die Afrikaanse weergawe is geskryf deur Braam Hanekom (#547) en vir die eerste maal gepubliseer in die Jeugsangbundel 2 (1993). Dit is net so oorgeneem in die Liedboek (2001). 

Georgian Banov is gebore in Kommunistiese Bulgarye. As ’n tiener was hy ’n stigterslid van die eerste offisiële rock-band in die land. Hy ontsnap van agter die ystergordyn en gaan na Amerika. Hier beleef hy die laaste fase van die Jesus Movement in 1974 en kom tot kragdadige bekering. Hy en sy vrou, albei gelegitimeerde predikante, werk as missionêre predikers sedert 1979. Hulle reis wêreldwyd om evangelisasieveldtogte te hou, onder meer in die VSA, Afrika, Oos- en Wes-Europa, die Filippyne, Australië en Nieu-Seeland. Hulle bediening word mettertyd toegespits op die heel armste mense en hulle werk onder meer in Suidoos-Afrika en die verarmde dele van Sentraal-Amerika. Hulle veldtogte sluit in Jesus Celebrations en Love Feasts, waartydens hulle voedsel aan die hongeriges bedien het. Na die val van die kommunisme beywer hulle hulle ook vir die verspreiding van die Bybel in Bulgarye. 

Melodie 
Die melodie PRAISE ANTHEM is geskryf deur Frank Hernandez in 1985. Geen verdere inligting is beskikbaar nie. 

Bron 
www.cbn.com