Lied 449

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Halleluja, ons loof U, Heer;
aanbid U, Vader, gee U eer,
o Bron van alle lewe!
Ons roem in u barmhartigheid,
u wysheid, mag en majesteit -
ver bo ons lof verhewe!

2. Halleluja, ons loof U, Heer;
U daal in ons ellende neer,
o, Jesus, ons Verlosser!
Vir sondaars het U, Heer, gesterf,
die lewe deur u dood verwerf -
ons roem U as Verlosser.

3. Halleluja, ons loof U, Heer;
U, Gees, daal uit die hemel neer,
maak onder mense woning.
U wil ons troos en leer en lei,
reeds hier op aarde voorberei;
gereedmaak vir ons Koning.

4. Ons loof U, Vader, Seun en Gees,
ons wil U, Heer, gehoorsaam wees,
aan U behoort ons lewe.
Heer, drie maal heilig, hoor die lied,
Drie-enig God, wat ons U bied -
sing lof, sing al wat lewe!

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike Franse teks van hierdie lied is geskryf deur Pierre Huet (#238) en gepubliseer in ’n bundel wat vir die Franse gemeentes in Nederland bestem was: Cantiques pour le culte publique (1803). Die Nederlandse teks in die Evangelische Gezangen (1806) is versorg deur Ahasverus van den Berg (#198) en daar word gemeen dat hy dalk ook deur ’n gedig van Martin Rinckhardt (1586-1649) “Alleluja, Lob, Preis und Ehr”, beïnvloed is. In die Nederlandse bundel van 1938 is daar inderdaad ’n nota by die gesang wat lees: “naar Martin Rinckhardt”. Die eerste Afrikaanse teks het verskyn in die AGB (1944) en dit is hersien deur Gerjo van der Merwe (#151) vir opname in die 1978-bundel. Geringe wysigings is aangebring in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie HALLELUJA! LOF ZIJ DEN HEER is oorgeneem uit die Evangelische Gezangen (1806) waar dit aangedui word as ’n “eigene zangwijze”. Daar word vermoed dat dit egter ’n aanpassing van ’n melodie uit die Franse gesangbundel, Cantiques pour le culte public (1803) was. Aangesien Pierre Huet (#238) direk betrokke was by die musikale afronding van die Evangelische Gezangen, word vermoed dat hy moontlik self die aanpassings aan die oorspronklike melodie gemaak het. 

Bronne 
Cillié: 47-48; CGLB: 612-613, 617-618.