Lied 448

Sections

Lirieke

1. O God, ons wil U altyddeur
in Christus as ons Vader eer,
en deur die leiding van u Gees,
wil ons aan U gehoorsaam wees.

2. Ons sonde bring vir ons die dood,
maar U gee ons die lewensbrood:
U Seun het vir ons mens geword,
oor ons u liefde uitgestort.

3. In Christus vind ons veiligheid
teen twyfel en onsekerheid.
Op Hom kan ons in hoop bly bou,
aan Hom ons lewens toevertrou.

4. U gee aan ons u Gees as pand;
Hy help ons, lei ons aan die hand:
Hy maak vir ons die Skrifte oop,
laat groei in ons geloof en hoop.

Geskiedenis

Teks 
“O groote God, die t’aller tijd”is die oorspronklike Nederlandse teks van Rhijnvis Feith (#157) waarop hierdie lied gebaseer is. Dit het verskyn in die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het dit in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931) en agt strofes daarvan is verwerk vir die AGB (1944), “O, God, ons wil u immermeer”. Dit is deur Gerjo van der Merwe (#151) gewysig tot ses strofes vir die 1978-bundel en weer gewysig deur Andries Breytenbach (#151) vir die Liedboek (2001). In die Liedboek het hierdie lied net vier strofes. Volume 2 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie, HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND, sien Lied 155.