Lied 447

Sections

Lirieke

1. U Naam, o Skeppergod,
woon in u handewerk -
in elke deel daarvan
sien ons u vingermerk.
Die skeppingslied rys op
en klink uit alle oorde
op aarde, in die lug,
soms met, soms sonder woorde.
Hoogheerlik is u Naam,
o liefdevolle Vader!
Neem aan die vreugdelied
waarmee ons tot U nader.

2. U, Skeppingsmiddelaar,
het tussen ons kom bly -
van alle skuld en straf
het U ons kom bevry.
U is die Seun van God,
die Woord uit Hom gebore,
voor alles wat gemaak is,
ja nog lank tevore;
maar tog het U gesterf,
gehoorsaam aan die Vader,
en so die weg berei
dat ons tot God kan nader.

3. U, die Herskeppergees,
het in ons hart kom woon.
U is dit wat ons troos -
pand van genadeloon!
Meer as net "God by Ons",
leef U met ons verenig;
as Leidsman op die weg
wil U ons smarte lenig.
Deur U geïnspireer
wil ons ook heilig lewe.
Ons dank U dat U self
die krag is van ons strewe!

Geskiedenis

Teks 
Die Trinitariese lied “U Naam, o Skeppergod” is ’n nuwe teks wat JA (Jimmy) Loader (#310) vir die Liedboek (2001) geskryf het. Die digwerk is in 1996 in Pretoria begin en vroeg in 1999 in Wene voltooi. Die skeppingsgedagte word as samebindende element gebruik. 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 89 is dié van Psalm 89, “Du Seigneur les bontés sans fin je chanteray” wat verskyn het in Les pseaumes mis en rime Françoise (Genève, 1562), en word vir hierdie lied gebruik. Dit is geskryf deur Maître Pierre Davantès. Dit is in die ritmies aangepaste vorm van die Psalmboek van 1937. 

Bron 
E-poskorrespondensie met Jimmy Loader, Augustus 2015.