Lied 445

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Drie-enig God, ons wil U eer
met smeek- en dankgebede:
U skenk in welbehae, Heer,
aan ons u volle vrede.
Geen kwaad kan blywend skade doen,
want ons is nou met U versoen
deur Jesus, onse Here.

2. Aanbidding, dank en heerlikheid
bring ons aan U, o Here,
ons Vader, groot in majesteit -
aan U vir ewig ere.
U spreek één woord, en dit geskied.
Dit staan reeds daar as U gebied.
U weet vóór ons gevra het!

3. O Jesus Christus, Seun van God,
o Lig uit Lig gebore,
U het gesterf na Gods gebod
vir sondaars diep verlore.
En so onskuldig soos 'n lam,
het U daar aan die kruis gehang -
in U, Heer, uitverkore!

4. O Heil'ge Gees wat in ons woon,
U krag versterk ons harte.
U help ons God se beeld vertoon
en troos ons in ons smarte.
U laat geloof diep in ons groei,
laat wortel skiet en bot en bloei.
In U is ons vertroue.

Geskiedenis

Teks 
“Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” is ’n liedbewerking van die Groot Gloria deur Nicolas Decius (#392). Decius het reeds teen 1522 Protestantse liedere gehad vir enkele gesonge dele van die Katolieke Mis:“Gloria”, “Sanctus” en “Agnus Dei”. Dit is een van die klassieke toonsettings van die Gloria in excelsis Deo in die koraaltradisie. Baie mense hou dit voor as van die oudste liedere van die Duitse Evangeliese kerk. Die gebruik van die Gloria in excelsis Deo (na aanleiding van Lukas 2:14) kom al heel vroeg voor; eers as deel van die Kersfeesmis, later ook in die Misse vir Paastyd en ten slotte as vaste deel van die liturgie. Daar verskyn ’n weergawe van die lied in Platduits in Joachim Slüter se Eyn gantz schone unde seer nutte ghesankBoek (Rostock, 1525). Die lied is ook gepubliseer in Hoogduits in Valentin Schumann se Geistliche Lieder (Leipzig, 1539). 

Eerwaarde J Baumbach (#192) het die lied van Decius in Afrikaans vertaal en dit is gepubliseer in sy bundel, Cantate, wat bedoel was vir gebruik deur die Berlynse Sendinggenootskap (1934). Izak de Villiers (#153) het die Gloria weer vertaal vir die 1978-bundel deur gebruik te maak van Decius en Baumbach se tekste. In die Liedboek (2001) is die vierde strofe van die 1978-weergawe gewysig. 

Melodie 
Die melodie ALLEIN GOTT IN DER HÖH’ SEI EHR is ook gekomponeer deur Nicolas Decius (#392). Dit is saamgestel uit ’n ou Paas-Gloria (Middeleeus) en wel uit die antwoord van die koor/gemeente op die intonasie van die priester. Die teks lui: ”Et in terra pax.”Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 404. 

Bronne 
Cillié: 50-51; CGLK: 605-607; HC: 230; HLH: 29, 177.