Lied 439

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. O Heil'ge Gees, o God in ons,
ons wil u krag besing:
Die krag wat Jesus op laat staan
en lewe in ons bring.
Maak ons oorwinnaars in die stryd
wat ons ook nou moet stry.
O Gees van God, getuig in ons,
dat ons u kinders bly.

2. O Heil'ge Gees, o Gees van God,
ons lied klink tot u eer.
Maak nuut ons lewe elke dag
soos wat u Woord ons leer.
Ons prys U, Gees van Vader, Seun,
as ware God en Heer.
Ons bid dat U ook dié gebed
sal hoor, ons God en Heer.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike aanvang van hierdie lied deur Thomas Cotterill lui “Eternal Spirit, Source of truth”. Dit het vir die eerste keer verskyn in sy Selection of Psalms & Hymns (1810). In moderne liedboeke lui die eerste reël gewoonlik “Eternal Spirit, God of truth” soos dit afgedruk is in Dr Hatfield se Church Hymn Book (New York, 1872). In Suid-Afrika is die melodie bekendgestel in Sing onder mekaar (1988) by die teks“God roep ons om met woord en daad” wat weer in die Liedboek (2001) opgeneem is (Lied 524). Hannes van der Merwe (#219) het ’n nuwe Afrikaanse teks geskep vir die Liedboek (2001). 

Thomas Cotterill (*1 of 4 November 1779, Cannock, Staffordshire; †29 Desember 1823, Sheffield, Yorkshire) studeer aan die St John’s College, Cambridge waar hy ’n BA-graad (1801) en ’n MA-graad (1805) verwerf. Hy word geordineer as priester en aangestel as die Curate van Tutbury in Junie 1803. Daarna was hy ook die domheer van Lane End, Staffordshire (1808-1817), en Perpetual Curate van St Paul’s, Sheffield (1817-1823). Alhoewel Cotterill oorspronklike kerkliedere geskryf het, word hy veral onthou as die samesteller van ’n Selection of Psalms and Hymns for Public and Private Use, Adapted to the Festivals of the Church of England (eerste uitgawe 1810 en die negende uitgawe 1820). Hy dra 25 oorspronklike kerkliedere (hymns) en individuele weergawes van psalms by tot hierdie bundel. 

Cotterill was ’n sentrale figuur in die dispuut in die Church of England oor die gepastheid om Engelse hymns te sing. Hy publiseer ’n versameling van sulke liedere (baie van sy eie werk en vertalings van ander tekste), naamlik ’n Selection of Psalms and Hymns in 1810. Toe hy ’n latere uitgawe van hierdie boek bekendstel in Sheffield in 1819, het sy gemeente geprotesteer. Baie mense was van die oortuiging dat die Church of England die tradisie van eksklusiewe psalmsang moes handhaaf. In ’n kerklike hof het die aartsbiskop van York en Cotterill ’n kompromie bereik: die latere uitgawe is onttrek en Cotterill is genooi om ’n nuwe uitgawe vir die goedkeuring van die aartsbiskop voor te berei. Die nuwe uitgawe is gepubliseer in 1820 en is goedgekeur as die eerste liedboek vir die Anglikaanse Kerk in daardie streek. Die afgekeurde boek het egter die toon aangegee vir Anglikaanse hymnals van die volgende generasie en baie liedere hieruit word steeds in moderne liedboeke aangetref. 

Melodie 
ELLACOMBE (ook bekend as AVE MARIA, KLARER UND LICHTER MORGENSTERN) is skynbaar afgelei van ’n melodie wat in die Gesangbuch … der Herzogl. Würtembergischen katolischen Hofkapelle (Würtemberg, 1784) verbind word met die teks “Ave Maria, klarer und lichter Morgenstern”. Dit was die boek wat aan die privaat kapel van die hertog van Württemberg gebruik is. ’n Aantal Duitse variante van die melodie word gevind gedurende die 19de eeu. Dit verskyn in Xavier L Hartig se Vollständige Sammlung der gewöhnlichen Melodien zum Mainzer Gesangbuche (Mainz, 1833) met die teks “Der du im heil’gen Sakrament” in ’n vorm wat nader is aan die huidige melodie. Die weergawe van die melodie wat vandag gebruik word, is ingesluit in die 1868 Appendix tot die oorspronklike uitgawe van Hymns Ancient and Modern. Hierin kom dit voor met John Jeremiah Daniell (1819-1848) se kinderliedteks: “Come, sing with holy gladness”. ELLACOMBE is vernoem na ’n dorpie in Devonshire, Engeland. 

Bronne 
CDH; Cyber Hymnal; Hymnary.org; HCLBW: 251-252; Knight: 73; PHH: 534, 721.