Lied 429

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die Heer regeer, Hy't opgevaar,
die dood kon Hom nie hou nie.
Sy almag sal ook óns bewaar
wie sal op Hom nie bou nie?

2. Kom sing dan nou 'n loflied saam;
Hy roep ons na sy woning.
Kom prys die allergrootste Naam
van Hom, ons Heer en Koning.

3. Sy kerk, gegrondves in sy bloed,
sal vir geen vyand skrik nie;
geen onheilsmag, hoe fel dit woed,
kan ons aan Hom ontruk nie.

4. Die Lam van God sien al ons nood
en neem op Hom ons sonde.
Ja, liefde, onbegryplik groot,
bloei vir ons uit sy wonde.

5. Dis Hy wat oor sy volk regeer,
ook in hul aardse woning.
As regter kom Hy eenmaal weer
met straf of met beloning.

Geskiedenis

Teks 
Hierdie Hemelvaartslied is gebaseer op ’n gedig van Pieter van de Kasteele (#213) wat in die Evangelische Gezangen (1806) voorkom: “Kom, Christenschaar! Kom knielen wij”. Die oorspronklike lied, onder die opskrif“Jezus grootheid” bevat 67 strofes en is in vyf afdelings verdeel. Dit is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944) as Gesang 46 en bevat hier 25 strofes. Gerjo van der Merwe (#151) het die teks vir die 1978-bundel hersien en verkort tot vyf strofes. Dit is gewysig deur Renée Marais (#241) vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie ICH DANK DIR SCHON DURCH DEINEN SOHN word by hierdie lied gebruik. Vir meer inligting sien Lied 390. 

Bron 
Cillié: 285-286.