Lied 428

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Loof Christus, roem sy wonderdae,
sy almag, liefde en genade.
Hy't na die Vader opgevaar,
maak daar vir ons 'n woonplek klaar
dat ons ook deur Hom op kan staan
en dankbaar na die Vader gaan.

2. Hy is ons Voorspraak by die Vader;
deur Hom tree ons vrymoedig nader.
Hoe groot ons sondeskuld ook is,
volkome word dit uitgewis.
Wie soek, sal vind; wie klop in hoop,
vind so die poort na God toe oop.

3. Hy hoor die dank- en smeekgebede
van ons, sy swakke aardse lede.
Hy toon aan ons sy trou en mag:
sy las is lig, sy juk is sag.
Het ons nie raad nie, weet ons dit:
Hy is by ons, Hy leer ons bid.

4. Loof Christus, roem sy wonderdade -
hoe groot sy liefde en genade!
Hy heers omhoog en wÍreldwyd.
Hy vestig hier sy koninkryk:
ontelbaar hul wat op kan staan,
vrymoedig na die Vader gaan.

Geskiedenis

Teks 
Die Nederlandse teks “Kom, Christ’nen! Laat ons Jesus loven” is geskryf deur Herman Bruining (#339) en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Bruining se teks is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944). Attie van der Colf (#164) het dit heeltemal verwerk vir die 1978-bundel en dit is weer nagesien vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 105 wat hier gebruik word, is dié van Psalm 105 soos berym deur Theodore Beza (1519-1605) in die voltooide Les Pseaumes mis en rime françoise (Genève, 1562): “Sus, qu’un chacun de nous sans cesse”. Daar word gemeen dat die komponis ene Maître Pierre was wat op daardie tydstip voorsanger in die gemeente van Calvyn was. Onsekerheid heers oor wie hierdie Pierre was: Pierre Davantès of Daques? 

Bronne 
Cillié: 286-287; Hymnary.org