Lied 427

Vers 1

1. Alle volke, loof die Koning!
Oorwinnend gaan Hy na sy woning,
in goddelike majesteit.
Op ‘n wolk voor mense-oÎ
onpeilbaar deur die hemelboÎ,
vaar Hy omhoog in heerlikheid.
Aan God se regterhand
hou Hy sy werk in stand.
Loof die Koning!
Buig voor Hom neer,
bring aan Hom eer:
Oorwinnaar, Redder, Christus – HÈÈr!

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

ooft de Koning, alle volken! – Rhijnvis Feith 1806; GBA Gerdener 1931; AGB 1944; gewysig Attie van der Colf 1978 / 2001. Melodie: “Wachet auf”, ruft uns die Stimme – Philipp Nicolai 1599, in aansluiti
ritmies aangepas 2001
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
“Looft de Koning, alle volken!” is die oorspronklike Nederlandse teks wat deur Rhijnvis Feith (#157) vir die Evangelische Gezangen (1806) geskryf is. GBA Gerdener (#157) 

het dit in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931): “Loof die Koning, alle volke”. Hierdie vertaling is hersien vir die AGB (1944). Dit is gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel. Hy het dit ingekort tot twee strofes en ’n nuwe teks “Alle volke, loof die Koning!” geskryf vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie wat by hierdie lied gebruik word, is WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME wat Philipp Nicolai (#271) in 1599 geskryf het. In die Liedboek (2001) is dit ritmies aangepas. Vir meer inligting oor die melodie sien Lied 271. 

Bron 
Cillié: 279-280.