Lied 427

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Alle volke, loof die Koning!
Oorwinnend gaan Hy na sy woning,
in goddelike majesteit.
Op 'n wolk voor mense-oÎ
onpeilbaar deur die hemelboÎ,
vaar Hy omhoog in heerlikheid.
Aan God se regterhand
hou Hy sy werk in stand.
Loof die Koning!
Buig voor Hom neer,
bring aan Hom eer:
Oorwinnaar, Redder, Christus - HÈÈr!

2. Loof die Koning, alle volke!
Hy kom weer eendag op die wolke -
as Regter kom en oordeel Hy.
Uit die grafte kom die dooies;
voor Hom kniel almal, slegtes, goeies,
waar Hy die bokke, skape skei.
Erken die Hoogste Heer,
gee Hom sy Koningseer:
Halleluja!
Kom, huldig Hom,
dank en loof Hom
wat was, wat is, wat weer sal kom.

Geskiedenis

Teks 
“Looft de Koning, alle volken!” is die oorspronklike Nederlandse teks wat deur Rhijnvis Feith (#157) vir die Evangelische Gezangen (1806) geskryf is. GBA Gerdener (#157) 

het dit in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931): “Loof die Koning, alle volke”. Hierdie vertaling is hersien vir die AGB (1944). Dit is gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel. Hy het dit ingekort tot twee strofes en ’n nuwe teks “Alle volke, loof die Koning!” geskryf vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie wat by hierdie lied gebruik word, is WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME wat Philipp Nicolai (#271) in 1599 geskryf het. In die Liedboek (2001) is dit ritmies aangepas. Vir meer inligting oor die melodie sien Lied 271. 

Bron 
Cillié: 279-280.