Lied 426

Sections

Lirieke

1. Ons sing nou bly ons vreugdelied
en juig in onse Here;
dis Hy wat hemelvreugde bied;
ons sing sy Naam ter ere!
Die Heer het waarlik opgevaar;
ons weet sy Woord bly ewig waar -
Hy is ons Hoof en Here!

2. Hy maak nou vir ons plek gereed
by God, ons Heer en Vader;
en deur sy offer kan ons weet
dat ons tot God mag nader!
Laat ons Hom daarvoor loof en prys;
sy Naam roem en Hom eer bewys -
Hy lei ons na die Vader!

Geskiedenis

Teks 
Johannes Zwick het die oorspronklike teks van hierdie lied, “Auf diesen Tag gedenken wir/Wir wollen alle fröhlich sein” geskryf en dit is gepubliseer in die Nüw gsangbüchle von vil schönen Psalmen und geistlichen liedern (Zürich, 1536). Die lied is in Nederlands vertaal in die Hervormde Vervolgbundel (1868) as “Nu klinkt ons vrolijk lofgeschal” deur RB Jansonius (#309). Hierin word die melodie aangedui as ’n “Nieuwe zangwijse”. Die Afrikaanse teks is geskryf deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Dit is gewysig deur Renée Marais (#241) vir die Liedboek (2001). 

Johannes Zwick (*c 1496, Konstanz; †23 Oktober 1542, Bischofszell, Thurgau) was een van die leiers van die Switserse Reformasie. Hy studeer regte aan die Universiteite van Basel, Freiburg, Parys en Padua en onderrig vir ’n tyd lank in Freiburg en Basel. In 1518 tree hy toe tot die priesterorde, maar reis in dieselfde jaar na Italië vir verdere studie in Bologna. Hy verwerf ’n doktorsgraad in die regte in Sienna in 1520 en in 1521 word hy professor in Basel waar hy ’n intensiewe studie maak van die leer van Luther. In 1522 word hy aangestel as priester in Riedlingen (Bo-Donau). As gevolg van sy Lutheraanse oortuigings word hy in 1523 verbied om die amp van priester te beklee. Hy verhuis na Konstanz waar hy in 1527 aangestel word as een van die stadspredikers. Hy beywer hom veral ook vir kinders, armes en vlugtelinge. In Augustus 1542 word hy na Bischofszell (Thurgau) gestuur as prediker. Hy werk hier totdat hy ’n slagoffer word van die pes. Saam met sy neef, die Switserse Reformatoriese teoloog, Ambrosius Blaurer (1492-1564), word Zwick gereken as een van die voorste kerkliedskrywers van die Duitssprekende Switserse Gereformeerde Kerk. Hy was betrokke by die samestelling van die belangrike Konstanzer Gesangbuch (Konstanz, 1533/1534). Van sy beste liedere is uitgegee in die Nüw gsangbüchle von vil schönen Psalmen und geistlichen liedern (Zürich, 1536). Dit word die eerste amptelike liedboek van die Gereformeerde kerk in Switserland. Hy skryf ook die voorwoord tot die tweede uitgawe van die Neu Gsangbüchle (Zürich, 1540) en maak hierin ’n saak uit vir die gebruik van geestelike liedere in die plek van “üppigen und schändlichen Weltlieder”. Sy bekendste lied is die oggendlied “All Morgen ist ganz frisch und neu” wat vandag nog in verskeie Duitse liedboeke opgeneem word. 

Melodie 
Die melodie ES IST GEWISSLICH AN DER ZEIT (ook genoem NUN FREUT EUCH LIEBEN CHRISTEN GMEIN) is vernoem na die gelyknamige teks van die Lutherse pastor, Bartholomäus Ringwaldt (1530-1598) wat in sy Handbüchlin: geistliche Lieder und Gebetlein, Auff der Reiss (Frankfurt an der Oder, 1586) verskyn het. Die melodie is volgens oorlewering neergeskryf deur Martin Luther (#252) nadat hy dit by ’n rondreisende kunstenaar gehoor het. Dit dateer uit die 15de eeu en is oorspronklik geassosieer met ’n sekulêre teks “Wach auf, meins Herzens schöne”. Die melodie is ingesluit in Joseph Klug (1500-1557) se Geistliche Lieder (Wittenberg, 1529) as die melodie vir Luther se teks “Nun freut euch lieben Christen gmein”, vandaar die alternatiewe titel vir die melodie. Dit is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). 

Bronne 
CDH; e-poskorrespondensie met Renée Marais, 26 Januarie 2019; HCLBW: 377378; Hymnary.org; Jenny: 1962; KLEG: 361-362; PHH: 489; WIWIG: 361; www.heiligenlexikon.de; www.litnet.co.za