Lied 424

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Kom laat ons almal vrolik
voor God die Here sing!
Laat heel die aarde juigend
aan Jesus hulde bring!

Ons Heiland is oorwinnaar,
Christus is oorwinnaar,
Hy't waarlik opgestaan!

2. Die sonde met sy smarte
is aan die kruis verslaan.
Nou kan ons vol van vreugde
na God ons Vader gaan.

Ons Heiland is oorwinnaar,
Christus is oorwinnaar,
Hy't waarlik opgestaan!

3. Laat alles wat hier lewe
die Heer se liefde prys,
want Christus het na lyding
weer uit die graf verrys!

Ons Heiland is oorwinnaar,
Christus is oorwinnaar,
Hy't waarlik opgestaan!

Geskiedenis

Teks 
Die Nederlandse teks “De Heer is waarlijk opgestaan” is deur ’n werkgroep geskryf wat opdrag gehad het om Bybelse liedere vir kinders saam te stel. Dit het vir die eerste keer verskyn in volume een van die bundel Alles wordt nieuw (1966) wat hieruit voortgevloei het. Hanna Lam (#601) was een van die redakteurs van die bundel. Die Afrikaanse weergawe is deur Louwrens Strydom (#174) geskryf en vir die eerste keer gepubliseer in die Jeugsangbundel 2 (1993) as ’n kinderlied: “Die Heer het opgestaan”. Die teks is gewysig deur Strydom vir opname in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie OPGESTAAN is deur Wim ter Burg gekomponeer vir hierdie teks in 1971.

Willem (Wim) ter Burg (*10 April 1914, Utrecht; †17 September 1995, Maarn) is ’n Nederlandse orrelis, komponis en opvoedkundige. Hy ontvang sy musiekopleiding in Utrecht. In 1935 word hy kantor en orrelis van die Hervormde Kerk in Baarn; in 1946 van die Westerkerk in Enkhuizen en vanaf 1952 is hy werksaam in die Remonstrantse kerk in Amsterdam. Hy raak ook betrokke by die direksie van die Volksmuziekschool wat onder die leiding van Willem Gehrels gestaan het. Vanaf 1958-1960 was Ter Burg hoof van die pedagogiese afdeling van die Brabantse Konservatorium in Tilburg vanwaar hy ook as dirigent van die oratoriumkore van Bergen, Breda en Gorinchem opgetree het. Van 1963 af is hy ’n musiekterapeut by die Bartimeushage Instituut, ’n skool vir geestelike en fisiek-gestremde kinders in Doorn. Ter Burg komponeer die meeste van die melodieë vir die reeks Alles wordt nieuw (1966-1978) – met tekste van Hanna Lam (#601). Hy dra ook nuwe melodieë by tot die Nederlandse proefbundel 102 Gezangen. 

Bronne 
CGLB: 786-788; PHH: 290.