Lied 415

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Juig, verlostes, juig en sing.
Halleluja! Halleluja!
Jesus het die dood oorwin.
Halleluja! Halleluja!
Hy het uit die graf gegaan.
Halleluja! Halleluja!
Loof ons Koning, prys sy Naam.
Halleluja! Halleluja!

2. Hy het klaar die stryd gestry.
Halleluja! Halleluja!
Lewe is vir ons verkry.
Halleluja! Halleluja!
Roem die Vors wat leef en heers.
Halleluja! Halleluja!
God se volk vier ewig fees.
Halleluja! Halleluja!

Geskiedenis

Teks 
Christian F Gellert (#198) het die oorspronklike Duitse teks“Jesus lebt, mit ihm auch ich” geskryf. Dit is gepubliseer in sy Geistliche Oden und Lieder (Leipzig, 1757). Gellert het hierdie teks gedig op die melodie van JESUS MEINE ZUVERSICHT en dit is waarskynlik een van sy bekendste liedere. ’n Vroeëre Duitse teks (1653) word toegeskryf aan Louise Henriëtte, die keurvorstin van Brandenburg en dogter van die Nederlandse stadshouer Frederik Hendrik. Gellert wyk in sy teks heeltemal af van hierdie Duitse teks. 

Ahasverus van den Berg (#198) het die teks van Gellert in Nederlands vertaal vir die Evangelische Gezangen (1806): “Jezus leeft, en wij met Hem”. Dit is so gesing in Suid-Afrika totdat ’n Afrikaanse vertaling (onbekend deur wie) in die AGB (1944) gepubliseer is. Daarna is dit gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel en hy het dit weer hersien en ingekort tot drie strofes in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie JESUS, MEINE ZUVERSICHT het anoniem verskyn in Christoph Runge se Geistliche Lieder und Psalmen (Berlyn, 1653) by ’n teks “Jesu, meine Zuversicht” en is lank toegeskryf aan Louise Henriette, keurvorstin van Brandenburg, na aanleiding van Runge se stelling in die Voorwoord dat die bundel van haar eie liedere, waaronder “Jesus, meine Zuversicht”, bevat. Die melodie, met enkele wysigings, verskyn in dieselfde jaar ook anoniem in J Crüger (#156) se Praxis Pietatis Melica (Berlyn, 1653) met Gellert se teks. Dit word eers in die uitgawes van 1668 en 1683, wat versorg is deur Peter Sohr (#457), aan Crüger toegeskryf. Hy het dit moontlik self geskryf of aangepas van ’n ouer melodie aangesien die eerste twee reëls net so voorkom in ’n versameling Duitse melodieë wat in 1524 verskyn het. Hierdie melodieë dateer uit die Middeleeue. Die lied verskyn weer in die Gesangbuch van Freylinghausen (1704). Die aangepaste weergawe uit die Evangelische Gezangen (1806) word in die Liedboek (2001) gebruik. 

Bronne 
CGLB: 535-536; Cillié: 253-254; CWH: 195; Fornaçon: 109-120; HC: 461-462; HCLBW: 231, 294-395; PHH: 556-559; Zahn: #3432b.