Lied 409

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Hoor jy die Paasfeesklokke?
Hul lui van vroegdag af;
hul jubel oor die wÍreld:
Die Heer is uit die graf!
Hy, Christus, die oorwinnaar,
is uit die donker uit!
Die Heer, die sleuteldraer,
sal ook my graf ontsluit.

2. Hoor jy die Paasfeesklokke?
Die Heer het opgestaan!
Hy het vir al ons sonde
Hom aan die kruis laat slaan.
In Hom is nuwe lewe,
sy graf is leeg en oop.
Hy gaan ons voor - verheerlik -
en ons kan op Hom hoop!

3. Hoor jy die Paasfeesklokke?
Die Heer voer heerskappy -
Hy heers oor alle dinge,
sy bloed het ons bevry.
Ons sal met Jesus opstaan,
die lewenskroon verkry.
Ons hoor die Paasfeesklokke
wat oor die wêreld lui.

Geskiedenis

Teks 
Hierdie teks van Izak de Villiers (#153) het ’n interessante geskiedenis. De Villiers het op ’n keer in ’n Amsterdamse hotelkamer gehoor hoe die klokke op Paasfees lui. Later het hy dit weer in Kaapstad gehoor. Telkens het die gevoel by hom opgekom dat die klokke anders lui omdat hulle die boodskap van die opstanding van Christus verkondig. Hy het ’n gebed vir Paasmôre geskryf en die gemeente het die lied gesing op die melodie AURELIA. Toe die teks opgeneem is in die 1978-bundel is daar besluit om die melodie van Teschner daarby te plaas. Die eerste reël is toe gewysig na“Ons hoor die Paasfeesklokke”. In die Liedboek (2001) is die derde strofe deur De Villiers gewysig en die eerste strofe se eerste reël lui nou: “Hoor jy die Paasfeesklokke?” 

Melodie 
Die melodie vir hierdie lied staan bekend as VALET WILL ICH DIR GEBEN (ook ST THEODULPH of THEODULPH). Die melodienaam is afkomstig uit die eerste reël van die gedig van Valerius Herberger (1562-1627) “Valet will ich dir geben” waarvoor die melodie oorspronklik deur Melchior Teschner geskryf is. Daar word aangeneem dat dit in 1613 geskryf is, dieselfde jaar as Herberger se teks. Die teks en melodie word eers in 1614 (Leipzig) in Ein andechtiges Gebet, ’n traktaatjie van 12 bladsye, gepubliseer. Gedurende die 17de eeu vind die lied inslag in die Lutherse en baie Katolieke kerke. Die melodie VALET WILL ICH DIR GEBEN word ook geassosieer met die Engelse teks “All Glory, Laud and honor” sedert Hymns Ancient and Modern (1861) waarin die melodie St THEODULPH genoem is. Hierdie benaming speel terug op ’n negende-eeuse teks van Theodulph, biskop van Orleans. 

Melchior Teschner (*29 April 1584, Fraustadt, Silesië; †1 Desember 1635, Oberpritschen, Fraustadt) studeer as talentvolle kind onder Johann Klee by die Gymnasium van Zittau. In 1602 word hy student aan die Universiteit van Frankfurt an der Oder. Hier studeer hy teologie, filosofie en musiek onder Bartholomius Gesius (#256). Van 1605 tot 1608 was hy kantor en onderwyser in die dorpie Schmiegel. Hy spaar geld om verder te kan studeer aan die Universiteit van Wittenberg. In 1609 beroep sy tuisstad Fraustadt hom as kantor en onderwyser van die skool en kerk van Kripplein Christi. Die Lutherse teoloog en digter Valerius Herberger (1562-1627) het pastor daar geword in 1590. Teschner het ook afgelos vir die sieklike pastor Adam Krause in die dorpie Oberpritschen. Hierdie was die tyd van die plaagepidemie en tussen Julie en November van 1613 is meer as 2 000 mense in die dorp dood. Onder die slagoffers was Krause, Gesius en Klee. In reaksie hierop skryf Herberger die teks “Valet will ich dir geben”. Teschner komponeer twee melodieë hiervoor, maar slegs een word bekend. Herberger het die begrafnisdiens van Teschner in 1627 gelei. 

Bronne 
Cillié: 266-267; CWH: 158; Colquhoun: 74-75; HC: 144-146; HCLBW: 108; KLEG: 322-323; PHH: 531-532; Zahn: #5404.