Lied 407

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Triomf, triomf, Immanuel!
Die Heer oorwin die dood en hel
n· bitter stryd en lyding.
Hy, God-met-ons, Hy het oorwin,
lei ons die Vaderwoning in -
laat deel ons sy bevryding!
Triomf, triomf, verlossingsdag-
die Heil'ge Gees verklaar met krag
Hy's Seun van God die Vader.
Hy heers, en elke vyand sien
hoe dat sy volk Hom dankbaar dien,
Hom loof vir sy genade.

2. Triomf, die Heer het opgestaan!
Die laaste vyand is verslaan,
geen mag hou Hom gebonde.
Wie in Hom sterf, sal met Hom leef;
wie skuld bely, diÈ word vergeef:
deur Christus vry van sonde.
Hy, heerlik aan Gods regterhand,
Hy stuur vir ons die Gees as pand-
die Gees laat ons herlewe.
Ons, deur sy wonderkrag bevry,
bly oor en oor sy woord bely:
Hy leef, en jul sal lewe!

Geskiedenis

Teks 
Hierdie lied is nog een wat afkomstig is uit die Nederlandse Evangelische Gezangen (1806). Die teks “Triomf, triomf! Immanuel” is geskryf deur Rhijnvis Feith (#157). GBA Gerdener (#157) het dit in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931) en die teks is hersien vir die AGB (1944). Vir die 1978-bundel het Attie van der Colf (#164) ’n nuwe bewerking gemaak om die taal nader aan moderne Afrikaans te bring. Van der Colf het dit weer hersien en ingekort tot twee strofes vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie GENEVAN 68 (Genève, 1551) wat by hierdie lied gebruik word, sien Lied 213. 

Bron 
Cillié: 268-269.