Lied 406

Sections

Lirieke

1. Ons loof U, Vader, op die troon!
U Seun het onder ons kom woon.
Hy het u beeld aan ons vertoon.

Ons loof U, Here!
Ons loof U, Here!
Halleluja!

2. U liefde, Heiland, is so groot,
U dra ons straf, oorwin die dood
en is vir ons die lewensbrood.

Ons loof U, Here!
Ons loof U, Here!
Halleluja!

3. U het vir ons die weg berei
wat na die Vaderwoning lei.
Daarom aanbid en sing ons bly.

Ons loof U, Here!
Ons loof U, Here!
Halleluja!

4. Aan U behoort die majesteit,
ons roem u krag en heerlikheid
en loof U tot in ewigheid.

Ons loof U, Here!
Ons loof U, Here!
Halleluja!

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike teks “Gelobt sei Gott im höchsten Thron” van Michael Weisse (#378) het verskyn in Ein New Gesangbuchle (1531) van die Boheemse Broeders. GG Cillié (#342) het die lied op Vulpius se melodie, maar met ’n onafhanklike Engelse teks “Good Christians all, rejoice and sing” van Cyril A Arlington (1872-1955), “ontdek” in die veertigerjare van die 20ste eeu in sy soektog na geskikte musiek vir sy kerkkoor in Stellenbosch. Izak de Villiers (#153) het ’n nuwe teks gemaak vir die weergawe in die 1978-bundel en dit is met geringe wysigings opgeneem in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie GELOBT SEI GOTT IN HÖCHSTEN THRON (ook bekend as VULPIUS) is gekomponeer deur Melchior Vulpius (#153). Dit is ingesluit in Ein schön Geistlich Gesangbuch, darinnen Kirchengesänge und geistliche Lieder D. Martini Lutheri und anderer frommen Christen, so in den christlichen Gemeinden zu singen gebräuchlich begriffen (Jena, 1609) waar dit verbind is met die teks van Michael Weisse “Gelobt sei Gott im höchsten Thron”. Die melodie is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). 

Bronne 
Cillié: 257-258; CGLB: 529-530, 1280-1282; HC: 197-198; HCLBW: 239; PHH: 555-556; Zahn: #283.