Lied 393

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Middelpunt van ons verlange,
U bring rus in ons gemoed!
Jesus, met ons dankgesange
loof ons steeds u liefdegloed!
Op ons diepbedorwe aarde
het U, Heiland, neergedaal
en vir elke skuldbeswaarde
met u kosbaar bloed betaal.

2. Jesus, al u angs en smeking,
eensaam in Getsemane -
dit was liefdevol bereken
om ons ware rus te gee.
Heer, U het, gedring deur liefde,
self die kruis vir ons gedra.
En U sterf - die Sondelose -
in ons plek op Golgota.

3. Heiland, U peil ons verlange:
dieptepunt en verste vlug.
Uit ons soeke, twyfel, angste
lei U ons na God terug.
U laat vind ons, deur u lyding,
ware vrede, ware rus.
U gee ons met diÈ bevryding
weer spontane lewenslus.

4. Heer, in liefde wek U liefde,
U kom met ons vóór begin:
U laat groei in ons die visie
van 'n nuwe lewensin.
U skenk nuwe inspirasie
om te bid, te volg, te dien.
Middelpunt van ons verlange,
U het rus aan ons voorsien.

Geskiedenis

Teks 
Die digter van die Nederlandse teks “Middelpunt van ons verlangen” is Rutger Schutte en dit is gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Die teks is in Afrikaans verwerk vir die AGB (1944) en hersien deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel. Van der Colf het dit weer gewysig vir die Liedboek (2001). 

Rutger Schutte (*29 November 1708, Diepenheim; †19 Desember 1784, Amsterdam) gaan vanaf 1723-1729 skool aan die Latijnsche en Doorluchtige-skool in Deventer en later ook aan die hoërskool in Utrecht. In 1735 word hy in Amsterdam as proponent georden en op 13 Januarie 1737 in Rossem as hulpprediker ingeseën. Hy dien vanaf 1737 as Gereformeerde predikant in Rossum en Zaltbommel. In 1742 word hy beroep na Dordrecht en in 1745-1776 is hy predikant in Amsterdam. Hy was veral bekend vir die talle psalms en geestelike liedere wat hy gedig het. Hy gee in 1750 die Bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen uit wat besonder gewild was en 10 drukke beleef het. In 1773 word hy benoem tot die kommissie wat die nuwe Nederlandse psalmberyming moes voorberei. Ahasverus van den Berg (#198) getuig dat Schutte met groot ywer meegewerk het. Die ingebruikname van die Evangelische Gezangen (1806), waarin twee van sy tekste opgeneem is, het hy nie beleef nie. In die Nederlandse Gezangbundel van 1938 is sy teks “Middelpunt van ons verlangen” weer opgeneem. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie HERZ UND HERZ VEREINT ZUSAMMEN, sien Lied 260. 

Bronne 
Cillié: 80-81, 244; www.biografischportaal.nl; www.dbnl.org