Lied 391

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Vervul, o Heer,
my hart met stille wyding
waar ek herdenk die
diepte van u lyding,
hoe U daar aan die kruis
vir my gesterf het;
my heil verwerf het.

2. O Heiland,
U't gely vir ons versoening;
by God bring U vir al
ons skuld voldoening;
die saligheid is deur u lydensbeker
vir ons verseker.

3. Ek sien U, Heer -
die Lam van God, onskuldig -
tot in die dood
gehoorsaam en geduldig.
O Liefde, ek aanskou in al u wonde
die vloek van sonde!

4. U lyding breek my
trotse hart en rede;
dit buig my neer,
en skep in my u vrede;
dit bring die heil wat my,
Gods teÎstander,
tot vriend verander.

5. Net deur u offer
word ons skuld vergewe!
Sou ek dan na my eie wil nog lewe?
Sou ek nie, Heer,
waar U so swaar moes ly nie,
my hart U wy nie?

6. As ek beangs en skuldig voor U bewe,
dan laat u kruis, o Heer,
my hoop herlewe.
Aan U, o Heiland,
Leidsman, Vors van vrede,
my dankgebede.

Geskiedenis

Teks 
CF Gellert (#198) het die Duitse teks geskryf waarop hierdie lied gebaseer is: “Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken”. Dit is gepubliseer in Geistliche Oden und Lieder (Leipzig, 1757). Pieter van de Kasteele (#213) het die lied in 22 strofes in Nederlands verwerk vir die Evangelische Gezangen (1806). Dit is toe in Afrikaans vertaal deur GBA Gerdener (#157) vir Die Nuwe Halleluja (1931), maar nagesien en verkort vir die AGB (1944). AP van der Colf 1978 (#164) het dit weer hersien en ingekort tot agt strofes vir die 1978-bundel. Die lied is verder verkort tot ses strofes in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie HERZLIEBSTER JESU verskyn met ’n harmonisasie in J Crüger (#156) se Newes vollkömmliches Gesangbuch Augsburgischer Confession (Berlyn, 1640). As ’n vroeër bron van die melodie word gereken Psalm 23 (“Mon Dieu me paist”) wat ingesluit was in die Geneefse Psalter van 1545 en wat in Lutherse gebruik gekom het in 1613. Die bron van die melodie kan ook teruggevoer word na ’n (dalk sekulêre) melodie van Johann Hermann Schein (#256) wat gebruik is by die begrafnislied “Geliebter Freund, was thut ihr so verzagen” van Nikolaus Heermann (1585-1647). Dit het verskyn in Schein se Cantional oder Gesangbuch Augsburgischer Confession (Leipzig, 1627). 

Bronne 
CGLB: 448-450; Cillié: 229-230; CWH: 144; HCLBW: 222-224; HC: 151-154; Knight: 97; PHH: 542-544; Zahn: #981, #3199.