Lied 390

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ons kniel hier voor u voete neer
en hoor die hemelkore:
hul loof en prys en roem u eer
oor ons, eens so verlore.

2. U liefde is onpeilbaar groot,
ontsien nie om te ly nie.
Geen kruis stuit U, geen vloek, geen dood
om sondaars te bevry nie.

3. Die Lam wat vir ons sondes boet
oorwin die hel se magte.
Hy koop ons met sy dood, sy bloed,
uit duisende geslagte.

4. Tot priesters deur u bloed gewy,
is al ons skuld vergewe.
U maak ons konings, heel en vry,
om tot u eer te lewe.

Geskiedenis

Teks 
“Wij zinken voor uw voeten nêer” is deel van ’n uitgebreide gedig van 83 koeplette van Pieter van de Kasteele (#213). Dit is verdeel in ses dele waarin die persoon van Jesus en sy werk vanaf sy geboorte tot sy wederkoms besing word. Hiervan verskyn 67 koeplette as Gezang 46 in die Evangelische Gezangen (1806). Hieruit is later verskeie afsonderlike liedere gemaak. In die Liedboek is Lied 429 en 589 ook op dele van hierdie gedig gebaseer. 

In die AGB (1944) is die teks in Afrikaans vertaal en aansienlik ingekort. Vir die 1978-bundel het Gerjo van der Merwe (#151) die teks hersien en is dit weer verkort. Vir die Liedboek (2001) het Izak de Villiers (#153) die teks weer gewysig. 

Melodie 
Die teks van Van de Kasteele is van die begin af gesing op die Duitse melodie ICH DANK DIR SCHON DURCH DEINEN SOHN. Die melodie word gevind in ’n weergawe van Michael Praetorius (1571-1621) wat dit in ’n gewysigde vorm in sy Musae Sioniae VIII (Wolfenbüttel, 1610) opgeneem het. Hierdie versameling bestaan uit nege dele met nie minder nie as 1 244 kerkliedbewerkings en het ontstaan tussen 1605 en 1610. Dit is moontlik dat die melodie uit ’n Nürnbergse bron stam en omstreeks 1570 deur ’n onbekende skrywer gekomponeer is. Dit kom voor by ’n Duitse gesang “Ach Herre Gott, mich treibt die Not” in 1595, maar verskil ritmies en melodies van die weergawe van Praetorius wat in die Liedboek (2001) as basis vir die melodie dien. 

Bronne 
Cillié: 198, 245-246; CGLB: 321-323; HLH: 309.