Lied 385

Sections

Lirieke

1. Loof, loof die Here - dis volbring:
die worsteling in bange duister.
Die son het van die hemeltrans
die kruis omglans met nuwe luister.
Dit is volbring, volmaak volbring:
Christus oorwin die dood volkome.
Halleluja - dit is volbring:
Gods goedheid vloei in volle strome.

2. Laat dié wat dors het nou na Hom
met vreugde kom uit dor woestyne:
Hy is die rots - o, neem dit aan! -
vir ons geslaan tot heilsfonteine.
Triomf, triomf, sing wêreldrond,
sing uit een mond: Ons is vergewe!
Ja - Halleluja! - dis volbring.
Aan Christus lof: Hy is ons lewe!

Geskiedenis

Teks 
“Ja, Halleluja! ‘t is volbracht” is die oorspronklike Nederlandse teks van hierdie lied en is geskryf deur Hieronymus van Alphen (#152) vir die Evangelische Gezangen (1806). Die teks is in Afrikaans vertaal deur GBA Gerdener (#157) vir Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is so opgeneem in AGB (1944). Dit is gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel waar die aanvangsreël gelui het: “Ja, halleluja, dis volbring”. Vir die Liedboek (2001) het Van der Colf dit weer hersien en lees die eerste reël nou soos volg: “Loof, loof die Here, dis volbring”. 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 138 wat vir hierdie lied gebruik word, is Psalm 138 (Straatsburg, 1545/Genève, 1551). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 152. 

Bron 
Cillié: 243.