Lied 384

Sections

Lirieke

1. Jesus, o dink aan my wanneer U,
Heer, in u ryk kom.
Jesus, o dink aan my wanneer U,
Heer, in u ryk kom.

2. Jesus, remember me when You come into
your kingdom.
Jesus, remember me when You come into
your kingdom.

Geskiedenis

Teks 
Die teks “Jesus, remember me” kom uit die ekumeniese Taizé-gemeenskap (#181). In die Taizé-tradisie word kort liedere dikwels herhaaldelik gesing met verskillende instrumentale en vokale diskante. Taizé en baie ander Christelike gemeenskappe en kerke gebruik hierdie lied as ’n meditatiewe chant tydens gemeenskaplike gebede, veral in die Lydenstyd. Die teks en die melodie is gepubliseer in Music from Taizé (Vol 1, 1981). Die Afrikaanse weergawe in die Liedboek (2001) is in 1993 deur Breda Ludik geskryf en is vir die eerste keer gepubliseer in Jeugsangbundel 2. Die teks het betrekking op Lukas 23:42. 

Cornelius Breda Ludik (*3 Februarie 1955, Tzaneen) matrikuleer in 1972 aan die Hoërskool Nelspruit. Hy verwerf etlike tersiêre kwalifikasies aan die US wat die grade BA, BTh, MTh en DTh insluit. Hy verwerf ook ’n nagraadse diploma in teologie aan die UP en studeer vir ’n tyd lank aan die Columbia Theological Seminary in Atlanta, VSA. Ludik bedien verskeie NG gemeentes: Despatch-Eendrag (1981), Upington-Oos (1984) en Upington-Blydeville (1985). Vanaf 1987 is hy predikant by die NG gemeente Helderberg waar hy veral betrokke is by meditatiewe bediening. Hy dien op verskillende kommissies wat gemoeid is met kerkmusiek in die NG Kerk. So was hy ’n lid van die Eredienskommissie van die Noord-Kaap Sinode en betrokke by die onderskeie werkgroepe van Sing onder mekaar en Jeugsangbundel 2. Hy was ook ’n stigterslid van die taakspanne vir ontwikkeling van nuwe kerkliedere van die NG Kerk, FLAM en VONKK. Hy dien in die VONKK-taakspan en het verskeie tekste, nuut en vertaal, vir hierdie aanlyn bundel gelewer. Ludik begin reeds in 2000 om Taizé-liedere in Afrikaans te vertaal en gebruik dit by gemeentelike byeenkomste en skoolverlaterskampe waar dit groot byval vind. In 1994 het hy in samewerking met twee ander vertalers van Taizé-liedere, Braam Hanekom (#547) en Michiel van der Merwe, ’n bundel met Afrikaanse Taizé-liedere uitgegee by die destydse Buro vir Voortgesette Teologiese Ontwikkeling (BUVTON) van die Kweekskool van die US. 

Melodie 
Die melodie JESUS REMEMBER ME is gekomponeer deur Jacques Berthier (#181) in 1978 vir die Taizé-gemeenskap. Dit is gepubliseer in 1981 deur die Ateliers et Presses de Taizé. 

Bronne 
CC: e-poskorrespondensie met Breda Ludik, 18 Augustus 2015; Hymnary.org; PHH: 352-353.