Lied 383

Vers 1

1. Die Heiland sterf; die dag word duister
waar Hy vir sonde ly
só sonder eer en sonder luister
wyl die soldate stry.
Sy gees beveel Hy aan sy Vader.
Hy spreek geen kruiswoord meer.
En uit sy wond kom bloed en water
asof die dood regeer!

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Ja, Jezus sterft, aan ‘t kruis geklonken – Louis Barbaz 1806; AGB 1944; gewysig Attie van der Colf 1978 / 2001
Psalm 72 – Straatsburg 1547
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Die oorspronklike digter van die teks “Ja, Jezus sterft, aan’t kruis geklonken”was Louis Barbaz en die lied is opgeneem in die Evangelische Gezangen (1806). Die teks is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944), maar gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel. Dit is met geringe wysigings opgeneem in die Liedboek (2001). 

Louis Barbaz (1770-1833) het in Amsterdam gebly waar hy ’n stadsamptenaar was. Hy en vriende uit sy digterskring het gedigte gestuur na die kommissie wat verantwoordelik was vir die samestelling van die Evangelische Gezangen (1806). Sy gedig oor die sterwende Jesus, “Ja Jezus sterft, aan ‘t kruis geklonken” is toe in die bundel opgeneem. 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 72 (Lyon, 1547), “Tes jugements, Dieu veritable”, word vir hierdie teks gebruik en kom ook voor by Psalm 65. Die melodie van Psalm 65 sou dalk eerder hier as bron aangedui kon word aangesien dit reeds gepubliseer is deur Guillaume Franc in La forme des priéres et chantz écclesiastiques (Straatsburg, 1545). Navorsing het aangetoon dat daar sterk ooreenkomste tussen die Geneefse melodie (Louis Bourgeois?) en ’n sesstemmige Franse chanson, “Petite Camusette” is, wat deur Josquin des Prez (1455-1521) gekomponeer is. 

Bronne 
Cillié: 238; Van der Walt: 44-45.