Lied 382

Sections

Lirieke

1. Hoor hoe die Seun van God bespot word
deur sondaars wat hul Koning hoon.
Kyk hoe sy heerlikheid vertrap word
deur mense wat sy godheid loÎn.

2. Sien jul die Seun se selfverloëning,
sy stryd, sy lyding en sy dood?
Dit is die prys van ons verlossing;
geen offer was vir Hom te groot.

3. Oor graf en dood word Hy oorwinnaar;
God wek Hom uit die dood met krag.
Hy word die Heer oor alle magte;
oor al wat leef voer Hy gesag.

4. Heer, ons is veilig in u hande,
in stryd en lyding, pyn en nood.
U is ons hoop deur alle tye;
u liefde dra ons deur die dood.

Geskiedenis

Teks 
Attie van der Colf (#164) het ’n nuwe teks geskep vir die 1978-bundel: “Hoor hoe die Regter van die regters”. Dit is gewysig na “Hoor hoe die Seun van God” deur Andries Breytenbach (#151) vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie vir hierdie lied is afkomstig uit die reformatoriese tyd. Dit is vir die eerste keer gedruk in Cinquante Pseaumes de David (Parys, 1545) by ’n Franse beryming van die Tien Gebooie deur Clement Marot – vandaar die naam van die melodie: DIE TIEN GEBOOIE. Louis Bourgeois (#151) het dit byna onveranderd oorgeneem in sy uitgawe van die psalms (Lyon, 1547). Sommige kenners meen dat Bourgeois moontlik die komponis van die melodie kan wees, maar daar is ook bronne wat aandui dat die komponis dalk Guillaume Franc (#151) kan wees. Vanaf die Pseaumes octant trois de David, (Genéve, 1551) verskyn dit in elke belangrike uitgawe van die berymde psalms by die toonsetting van die Tien Gebooie. Die melodie staan ook bekend as WENN WIR IN HÖCHSTEN NÖTHEN SEIN na aanleiding van die gelyknamige teks van Paul Eber (1511-1569) wat in Das Gebet Josaphat (Wittenberg, 1567) gepubliseer is. In hierdie geval het Johann Baptista Serranus (1540-1600) dit aangepas. 

Bronne 
Cillié: 241-242; CWH: 427,695; EG: #366.