Lied 379

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Jesus Christus, Lam van God,
wat die las van sonde dra,
wees ons genadig.
Jesus Christus, Lam van God,
wat die las van sonde dra,
wees ons genadig.
Jesus Christus, Lam van God,
wat die las van sonde dra,
gee ons u vrede.
Amen, amen.

Geskiedenis

Teks 
Die Agnus Dei is ’n oudkerklike teks wat sy oorsprong het in Johannes die Doper se groet aan Jesus (Joh 1:29 en Op 5:6-14). Teen die laat-sewende eeu is hierdie Latynse teks opgeneem in die Katolieke misordinarium op die liturgiese moment net voor die gebruik van nagmaal of kommunie. Die vertaling van die teks bring die unieke Lutherse segswyse van “Christe” aan die begin van elke teksgedeelte. Die vertaling van Luther (#252) is vir die eerste keer gepubliseer in Platduits in Johannes Bugenhagen se handleiding Der Erbarn Stadt Brunswig Christliche Ordeninge (Braunschweig, 1528). ’n Vertaling in Hoogduits is in 1531 in Nürnberg gepubliseer. Die Afrikaanse vertaling van Louwrens Strydom (#174) is vir die eerste keer gepubliseer in Sing onder mekaar (1989). Dit is met geringe wysigings oorgeneem in die Liedboek (2001). 

Johannes Bugenhagen (*24 Junie 1485, Pommern; †20 April 1558, Wittenberg) was ’n medewerker en goeie vriend van Luther. Doktor “pomerum” soos Luther hom genoem het, was ’n oortuigde ondersteuner van die Reformasie. Hy was priester in Wittenberg vanaf 1523, maar het terselfdertyd verskillende posisies beklee as onderwyser en teologie-dosent. As ’n buitengewoon goeie organiseerder, was hy onmisbaar vir die vestiging van die Reformasie in Noord-Duitsland en Skandinawië. Na Luther se dood, sorg Bugenhagen vir sy weduwee en kinders. 

Melodie 
Die melodie CHRISTE, DU LAMM GOTTES verskyn in die Kirchenordnung Braunschweig (1528) waar dit dien as toonsetting vir die Agnus Dei. Die naam van die melodie kom van die opening van die Duitse teks. Daar word gesuggereer dat Luther self die verwerker van die melodie kan wees. Dit lyk asof die melodie afgelei is van ’n Kyriemelodie (Gregoriaanse eerste toon) wat Luther gebruik het in sy Deutsche Messe van 1526. Die melodie is ritmies aangepas in die Liedboek (2001) en word gesing as wisselsang. 

Bronne 
HCLBW: 103-104; HLH: 115; PHH: 397-398.