Lied 372

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Hoe glansryk blink die MÙrester,
hoe helder skyn die lig van ver
in donker aardse nagte!
O Ster uit Jakob wat ook my
met hierdie wonderlig verbly,
ek is u dag te wagte.
Christus Jesus, U wat lewe,
hoor my lied en hoor my bede:
O bestraal my pad met vrede!

2. Sy ster het eenmaal hoog geskyn,
geskitter toe die Heer verskyn
in daardie nag van nagte.
Die eng'le het hul lied gesing,
die blye tyding oorgebring:
Sy volk is heil te wagte!
Christus Jesus, Lig en Lewe,
hoor my lied en hoor my bede:
O bestraal my pad met vrede!

3. O MÙrester wat ons verlig,
voor wie die nag eens sal moet swig,
ons weet diÈ dag kom nader -
die dag waaraan geen einde is
en ons as uitverkorenes
vergader by die Vader!
Christus Jesus, o verlig my,
leer my, rig my, Vors van ere!
Kom, ja, kom, ons wag, o Here!

Geskiedenis

Teks 
Philipp Nicolai (#271) skryf die teks in ongeveer 1597, ’n jaar nadat die swart pes in Duitsland verwoesting gesaai het. Hy publiseer dit, tesame met nog drie ander liedere in die aanhangsel van sy kort verhandeling Frewden Spiegel dess ewigen Lebens (Frankfurt am Main, 1599). Die lied staan bekend as die “koninging van kerkliedere” (met “Wachet auf”, as die “koning”). Die Afrikaanse weergawe wat deur Izak de Villiers (#153) gemaak is vir die 1978-bundel is so oorgeneem in die Liedboek (2001). Soos by die oorspronklike teks van Nicolai is die teks in die Liedboek afgedruk in ’n kelkvorm wat bedoel is as ’n herinnering aan die nagmaalsbeker (Kelkgedig). 

Melodie 
Die melodie WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN (ook genoem MORGENSTERN of FRANKFURT) word toegeskryf aan Philipp Nicolai wat dit in sy Freuden Spiegel (1599) gepubliseer het. Dit is moontlik ’n aanpassing van die melodie vir Psalm 100 uit Wolff Köphel se Psalter (Straatsburg, 1538).

Bronne 
CGLB: 413-416; Cillié: 217-219; CWH: 101-102; HC: 93-95; HCLBW: 178-179; PHH: 511-512.