Lied 367

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Ere aan God, ere aan God
in die hoogste, in die hoogste,
in die hoogste!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in die mense 'n welbehae.
Ere aan God in die hoogste,
ere aan God in die hoogste!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in die mense, in die mense 'n welbehae -
in die mense 'n welbehae, 'n welbehae.
Ere aan God, ere aan God
in die hoogste, in die hoogste,
in die hoogste!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in die mense 'n welbehae.
Amen. Amen.

Geskiedenis

Teks 
’n Sekere Franz A Schultz (1692-1763) het moontlik die teks, “Ere zij God”, en melodie vir hierdie lied voorsien. Dit is gepubliseer in Isaac Bicker (Bikker) (1833-1903) se Het Nachtegaaltje (1857) waarin die komponis aangedui word as FA Schultz. Die bundel was bedoel as kinderliedere om gebruik te word in skole en aan huis. Bicker het meesal van Duitse liedere gebruik gemaak wat hy heel moontlik self vertaal het. Die lied is ook opgeneem in talle uitgawes van die populêre Zangbundel wat deur Johannes de Heer (1866-1961) in die eerste helfte van die 20ste eeu saamgestel is. Dit is ook opgeneem in die sangbundel Kun je nog zingen, zingt dan mee waarvan die eerste druk in 1908 verskyn het. Dit is een van die mees bekende Nederlandse Kersliedere, veral in Christelik-gereformeerde gemeentes. Dit is ook moontlik dat die lied oorspronklik uit Duits in Nederlands vertaal is. Die teks is in Afrikaans vertaal deur Dirk Rousseau in 1929 en is gebaseer op Lukas 2:14. 

Dirk Jacobus Rossouw (1928-2012) was predikant in die NG Kerk en ’n koorleier. Hy was die samesteller van twee bundels met musiek vir kerkkore: Afrikaanse Kerkkoor – uitgesoekte Kerk, feesen geleentheidsliedere (1929 en 1942). 

Melodie 
Sommige Nederlandse bundels dateer die melodie ERE ZIJ GOD so laat as 1850 of 1870. FA Schultz publiseer dit reeds in 1731 in ’n Gesangbuch in Königsberg (Pruise), maar geen kopie daarvan het behoue gebly nie. Wie hierdie Schulz was, is moeilik om vas te stel aangesien verskeie persone ter sprake is. Die Nederlandse himnoloog, Jan Luth, meen dat die komponis dalk Franz Albert Schultz (1692-1763) mag wees. Hy was ’n Duitse Lutherse teoloog wat in Halle opgelei is. In 1732 word hy professor in teologie by Königsberg in Oos-Pruise waar hy die hervormings in die Pruisiese kerk en opvoedkundige sisteme gedryf het volgens ’n ideaal van “active Christianity”. Hiervolgens is daar ook ’n mening dat die melodie oorspronklik ’n verbintenis met ’n Pruisiese mars kan hê, maar geen gedrukte bronne of ander bewyse kon nog hiervoor gevind word nie. 

Bronne 
Hymnary.org; PHH: 349-350; www.digibron.nl; www.kerklied.net