Lied 352

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Hoor die blye tyding
weer met Kersgety:
Jesus is gebore.
Hy kom maak ons vry.

2. U was daardie kindjie,
need'rig in die krip.
U vergeef ons sonde,
laat ons glo en bid.

3. Met die blye herders
kan ook ons vertel:
U is die Verlosser,
die Immanuel.

Geskiedenis

Teks 
Die oorsprong van die Duitse teks “Alle Jahre wieder” is onbekend en dit kan moontlik as 19de-eeus gedateer word. Sommige bronne gee die 19de-eeuse digter/predikant, Wilhelm Hey, aan as digter en dateer dit 1837 na aanleiding van die eerste publikasie daarvan in die bylae tot Fünfzig Fabeln für Kinder (Hamburg). Izak de Villiers (#153) het die teks in die 1978-bundel versorg en dit ingekort tot drie strofes in die Liedboek (2001). 

Johann Wilhelm Hey (*26 Maart 1789, Leina; †19 Mei 1854, Ichtershausen) was vanaf 1802 tot 1808 ’n leerling aan die Gymnasium Illustre in Gotha. Hierna studeer hy teologie in Jena en Göttingen. In 1811 verwerf hy ’n Lisensiaat en werk tot 1814 as onderwyser in Apeltern naby Nijmegen in Nederland. Hierna onderrig hy in Gotha voordat hy in 1818 as predikant in Töttelstädt by Erfurt aangestel word. In 1827 word Hey as hofprediker na Gotha beroep, en in 1832 as predikant, superintendent en skoolinspekteur na Ichtershausen verplaas. As piëtis bestry hy die Rasionalisme en beywer hom vir ’n “mensvriendelike teologie”. Naas die publikasie van sy Gedichten (Berlyn, 1816) en ’n keur uit sy Predigten (I:1829; II:1832) verskyn daar ook bundels met kinderliedere uit sy pen: Fünfzig Fabeln für Kinder in Bilder (Hamburg, 1833) en Noch fünfzig Fabeln für Kinder (Hamburg, 1837). Albei hierdie bundels is voorsien van illustrasies deur Otto Speckter (1807-1871). Hey se bekendste kinderliedtekste, “Weisst du, wieviel Sternlein stehen” en “Alle Jahre wieder”, kom in laasgenoemde bundel voor. Hey ontvang in 1847 ’n eredoktorsgraad van die Universiteit van Heidelberg. 

Melodie 

Die melodie ALLE JAHRE WIEDER is gekomponeer deur Friedrich Silcher. Dit is gepubliseer in Silcher se Kinderlieder (Tübingen, 1841); ’n reeks van ses volumes. 

Philipp Friedrich Silcher (*27 Junie 1789, Schnait, Stuttgart; †26 Augustus 1860, Tübingen) het aanvanklik musiek studeer by sy vader wat orrelis en skoolmeester in Schnait was. Hy ontvang verdere onderrig op verskeie plekke onder meer in Fellbach en Ludwigsburg en word later dirigent in Stuttgart. In 1817 word hy direkteur en orrelis aan die Universiteit van Tübingen waar hy bly tot met sy aftrede in 1860. Daar kon hy sy idees oor sang in opvoeding (afkomstig van die teorieë van Pestalozzi) ontwikkel, oordra en in die praktyk toepas. Hy ontmoet leidende figure uit die musiekwêreld van sy tyd soos Carl Maria von Weber (1786-1826), Conrad Kreutzer (1780-1849) en Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) wat ’n groot invloed op sy musiekopvattings gehad het. Sy eie musiekaktiwiteite lei tot die stigting van die Akademische Liedertafel (mannekoor) in 1829 en ’n oratoriumvereniging (gemengde koor) in 1839 in Tübingen. Die Universiteit van Tübingen ken aan Silcher ’n eredoktorsgraad toe in 1852. 

Silcher was ’n belangrike versamelaar van volksliedere en publiseer ’n omvangryke versameling van Duitse liedere in 12 volumes: Sammlung deutscher Volkslieder. Hiernaas publiseer hy ook Hundert und sechsunddreissig vierstimmige Chorale für den Männergesang (1844) en Zwölf Kinderlieder (1850). Sy kerkliedmelodieë en harmonisasies verskyn in Melodien aus dem Württemberg Choralbuch (1819) en Sechs vierstimmige Hymnen (1827). Silcher was lewenslank verbind tot die kerklied en lewer ’n belangrike bydrae tot die ontwikkeling van kerkkore. Hy is medeuitgewer van die koraalboek Vierstimmige Gesänge der evangelischen Kirche wat in 1828 verskyn. Silcher publiseer ook die Geschichte der evangelischen Kirchengesänge (1844). Naas die melodie ALLE JAHRE WIEDER is hy ook bekend vir SO NIMM DENN MEINE HÄNDE (Lied 532). 

Bronne 
ADB; BBKL; CDH; Cillié: 204; CWH: 846; KLEG: 152, 301.