Lied 347

Sections

Lirieke

1. (I) Kyk, die goeie tyd is hier,
(II) God kom na die aarde,
dit is tyd om fees te vier -
Hy gee ons genade (2x)

Halleluja.
Halleluja.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike teks “Seht, die gute Zeit ist nah” is geskryf deur Friedrich Walz in 1972 terwyl hy predikant in Nürnberg was. Die Afrikaanse weergawe in die Liedboek (2001) is geskryf deur Elsabé Kloppers (#154). 

Friedrich Walz (*16 Oktober 1932, Schillingsfürst; †27 September 1984, Schillingsfürst) was die seun van ’n melkboer. Hy word groot in Schillingsfürst en gaan later skool in Rothenburg. 

Hierna begin hy in 1951 in Erlangen met ’n studie in chemie, maar verander na drie semesters na teologie. Hy sit hierdie studies voort in Göttingen (1954-1956) en lê in 1957 die teologiese toelatingseksamen suksesvol af in die Evangelies-Lutherse Kerk. In 1959 word hy die stadsvikaris van Traunstein. Hier is hy naas sy pastorale verpligtinge ook aktief as kategeet en gee onderrig aan verskeie skole in die omgewing. Van 1962 tot 1973 is hy predikant in Nürnberg se St Lorenzkerk. Walz tree ook op as radio-prediker (1972 tot 1978) en word later aangestel as opdraggewer vir die Beierse radio en televisie. Terselfdertyd is hy ook predikant met opdrag algemene kerklike sake in die plattelandse kerk van die Evangelies-Lutherse Kerk in Beiere met München as setel. Hy was onder meer verantwoordelik vir die begeleiding van radiopredikers en die konseptualisering van kerklike radio-uitsendings. Hierby speel musikale kwessies toenemend ’n rol. Naas ander verpligtinge skryf hy al meer geestelike liedere. Saam met ’n folklore-groep van die Evangeliese Studentegemeente in Erlangen produseer hy in 1979 ’n kassetopname getiteld Die ganze Welt hat sich gefreut. Hierdie was ’n versameling Kersliedere en was ook voorsien van ’n begeleiersboek. Walz het hom deurgaans beywer om mense tot geesdriftige samesang aan te spoor. 

Melodie 
Hierdie tweestemmige kanon is geskryf deur Friedrich Walz in 1972 in aansluiting by ’n Morawiese Kerslied: “Svatou dobu již tu máme”. 

Bronne 
KLEG: 339-340; LEG: 28-30.