Lied 338

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Weer dink ons saam aan daardie nag:
Die herders en die sterreprag,
die engel wat die boodskap bring,
die hemelkoor wat juig en sing.

2. Die Seun van God kom by ons woon,
op aarde God se beeld vertoon.
Die Woord word mens: Die Hemelheer,
God sélf daal in ons armoed neer.

3. Ons kan dit oor en oor herhaal -
die eng'lelied in mensetaal;
deur eeue bly dit inspireer:
Op aarde vrede; God die eer!

4. Saam prys ons U, Immanuel:
U kom oorwin die dood en hel.
U maak ons van die sonde vry -
ons loof, aanbid en dank U bly.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike Nederlandse teks vir hierdie lied, “Noch juicht ons toe die zaal’ge nacht”, is geskryf deur Pieter van de Kasteele (#213). Dit kom uit die Evangelische Gezangen van 1806. GBA Gerdener (#157) het die teks in 1931 in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja en dit is hersien vir opname in die AGB (1944). Die teks is weer gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel en die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 134 wat by hierdie lied gebruik word, is dié van Psalm 134 (Genève, 1551). Vir meer besonderhede sien Lied 268. 

Bron 
Cillié: 174-175.