Lied 336

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Dit is die dag deur God geskenk,
wat elke Christen tans herdenk;
laat heel die skepping hulde bring
en feest'lik Jesus Naam besing!

2. Vol vreugde dink ons aan die dag
deur voorgeslagte lank verwag,
toe God uit liefde sonder peil
sy Seun geskenk het, óns tot heil.

3. U maak die sondaar tot Gods kind;
U word ons broer en troue vriend,
verberg u hoë majesteit,
word mens, word óns tot saligheid.

4. As ek dié wonder wil deurgrond,
verstar my denke, swyg my mond;
ek sien alleen die wonder aan
en bly aanbiddend daarvoor staan.

5. Roem almal sy geboortedag -
sy lig verdryf die sondenag.
Juig, mensdom, loof u Koning saam,
groot is sy Naam bo elke naam!

Geskiedenis

Teks 
“Dies is der Tag, den Gott gemacht”is die oorspronklike Duitse teks wat deur Christian Gellert (#198) geskryf is. Dit is gepubliseer in sy Geistliche Oden und Lieder (1757) wat 54 liedere bevat wat op bestaande melodieë gesing kon word. In hierdie geval word die melodie van Luther gebruik. Die teks van Gellert vertoon streng piëtistiese invloede. 

Met die samestelling van die Evangelische Gezangen (1806) is ook besluit om vertalings van Duitse liedere uit die 16de, 17de en 18de eeue te gebruik. Dit het geskied ten koste van Luther se oorspronklike teks “Vom Himmel hoch” (Lied 360). Pieter van de Kasteele 1806 (#213) het die Nederlandse vertaling gedoen wat in die Evangelische Gezangen opgeneem is. Dit het Gellert se teks as basis wat ook die grondteks vir die Afrikaanse vertaling in die AGB (1944) is. Hierdie lied is ook in Die Halleluja (1951) opgeneem. Attie van der Colf (#164) se teks vir die 1978-bundel was op sy beurt gebaseer op die weergawe in die AGB. Dit is met wysigings in die Liedboek (2001) opgeneem. 

Melodie 
Die naam van die komponis van die melodie VOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HER is onseker. Dit word algemeen toegeskryf aan Martin Luther (#252) en is vir die eerste keer gepubliseer in Valentin Schumann (1502-1534) se Geistliche Lieder (Leipzig, 1539). Aanvanklik het Luther ’n volksmelodie (’n sogenaamde kringdanslied) gebruik vir die eerste strofe van sy lied “Vom Himmel hoch”, naamlik “Aus fremden Landen komm ich her”, maar dit later vervang met die melodie VOM HIMMEL HOCH. Die melodie word ook gebruik by Lied 104, 360 en 450 in die Liedboek. 

Bronne 
Cillié: 206-207; CWH: 57, 923; PHH: 489.