Lied 324

Sections

Lirieke

1. So lief het God die wêreld
dat Hy vir ons sy Seun,
sy enigste, gegee het -
ons Redder, Lig en Steun.
Wie in Hom glo, sal lewe,
sal nooit verlore gaan;
maar het die ware lewe
as God se erfgenaam.

2. Die Seun het nie kom oordeel -
Hy kom om vry te spreek.
Sy koms het oor die wÍreld
'n nuwe dag laat breek.
Maar hulle wat nie glo nie
bly selfveroordeeld staan:
Die liefde vir die duister
laat hul verlore gaan.

3. So kom die stryd, die skeiding,
van duisternis en lig.
Wie aanhou met die slegte,
hul lewens bly ontwrig.
Maar wie, uit God gebore,
die waarheid soek en doen,
kom dankbaar na die lig toe
as kind met God versoen.

Geskiedenis

Teks 
Die teks “So lief het God die wêreld” is geskryf vir die Liedboek (2001) deur Attie van der Colf (#164). Dit is gebaseer op Johannes 3:16-21. 

Melodie 
Die melodie WIE SOLL ICH DICH EMPFANGEN is geskryf deur Johann Crüger (#156) vir die gelyknamige teks van Paul Gerhardt (#156). Die naam van die melodie is afgelei van die incipit van Gerhardt se teks. Dit verskyn vir die eerste maal in Christoph Runge (1619-1681) se D.M. Luthers und anderer vornehmen geistreichen und gelehrten Männer geistliche Lieder und Psalmen (Berlyn, 1653). Crüger was die musikale redakteur van die bundel. 

Bronne 
CWH: 34; HC: 5; HCLBW: 121-122; PHH: 479-480.