Lied 323

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Uit droë hout spruit lewe,
spruit 'n loot, kom daar groei.
'n Takkie uit ou wortels
word 'n boom, staan in bloei.
'n Nuwe koning kom,
een uit die stam van Isai.
God se Gees rus op Hom.

2. Die Gees van God gee wysheid
dat 'n vors kan regeer.
Die Gees van God gee insig,
maak bekwaam, lei en leer.
Die nuwe koning kom.
Hy sal regverdig oordeel.
God se Gees rus op hom.

Geskiedenis

Teks 
Die poëtiese voorspelling van Christus se koms in Jesaja 11:1-2 het uitdrukking gevind in die himnodie so vroeg as die agste eeu. Die huidige Duitse teks, “Es ist ein Ros entsprungen”, dateer waarskynlik reeds uit die 15de eeu. Die vroegste bron is ’n manuskrip uit die St Alban’s Carthusian-klooster in Trier (1587) en word tans bewaar in die munisipale biblioteek in Trier. Volgens ’n inskripsie op die binneblad het die manuskrip behoort aan Broeder Conrad van die Carthusian-klooster in Mainz en is dit geskryf tussen 1582 en 1588. Dit is vir die eerste keer gepubliseer in die Alte Catolische Geistliche Kirchengesänge ook bekend as die Speierischen Gesangbuch (Keulen, 1599). In Musae Sioniae VI (1609) publiseer Michael Praetorius (1571/1572-1621) net die eerste twee strofes van die lied. In 1844 voeg die Duitse himnoloog, Friedrich Layri(t) z (1808-1859) nog drie strofes by. 

’n Afrikaanse teks “Soos eens voorspel voor eeue” kom voor in eerwaarde EH Hartwig (#250) se Sionsgesange (1947). ’n Ander Afrikaanse teks, “Daar is ’n kind gebore”, het verskyn in die FAKsangbundel (1961) en vind noue aansluiting by die oorspronklike Duitse teks. Izak de Villiers (#153) het dit heeltemal omgewerk in die 1978-bundel en as uitgangspunt die teks in Jesaja geneem: “Soos daar reeds lank tevore”. Andries Breytenbach (#151) het die teks vir die Liedboek (2001) geskryf. Die lied is gebaseer op Jesaja 1:1-2. 

Melodie 
ES IST EIN ROS is ’n tradisionele Duitse melodie van die Rynland, moontlik 14deof 15de-eeus. Dit verskyn vir die eerste maal gedruk in Alte Catholische Geistliche Kirchengeseng (ook bekend as die Speierischen Gesangbuch, Keulen, 1599). Die lied word deesdae meesal afgedruk in die setting van Michael Praetorius wat dit ingesluit het in sy Musae Sionae VI (Wolfenbüttel, 1609). Hierin is dit deur hom geharmoniseer en word dit ’n gewilde lied. 

Bronne 
Cillié: 173-174; CWH: 68, 916; HC: 47-48; HCLBW: 160-161; HLH: 458; PHH: 504-505; www.lieder-archiv.de