Lied 319

Sections

Lirieke

1. Lofwaardig is ons God, die Heer,
genade toon Hy weer.
Hy gee aan ons, soos lank verwag,
die redder van die volk -
verlossing uit die vyandsmag
en donker onweerswolk.
Aan sy verbond bly Hy getrou,
beloftes sal Hy hou.
Daarom kan ons Hom altyd dien
solank ons hier mag leef.
Die vyand sal ons werke sien
en almal voor Hom beef.

2. Jy, pasgebore priesterspruit,
loop as profeet vooruit;
die Heer se pad moet jy berei
dat Hy sy lig kan bring.
Die skadutyd gaan nou verby
en vrede sal deurdring.

Geskiedenis

Teks
Die LofsangvanSagaria (Lukas 1:67-79), ook bekend as die Benedictus, is ’n bekende lofsang in die Nuwe Testament. ’n Nederlandse beryming hiervan verskyn in die Psalmboek (1566) van Petrus Dathenus (#249) en in die Nederlandse Psalmboek van 1773. JD du Toit (Totius) (#249) het in 1935 ’n Skrifberyming daarvan geskep en dit is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Vir die Liedboek (2001) het JA (Jimmy) Loader (#310) ’n nuwe teks geskep wat gebaseer is op die teks in Lukas. Hierdie teks is in 1999 in Wene geskryf.

Melodie
Die melodie wat by hierdie lofsang gebruik word, is BROTHER JAMES’AIR van Macbeth Bain. Vir meer inligting sien Lied 283.

Bronne
Cillié: 167; e-poskorrespondensie met Jimmy Loader, Augustus 2015.